Försäljningsprocessen hos Ahre

Boka ett första möte med oss på Ahre för en kostnadsfri värdering oavsett om du vill sälja nu eller längre fram i tiden.

Vi utformar en försäljningsplan som passar din situation. Under vårt besök i din bostad samlar vi in den information som är viktig för din försäljning. Vi skräddarsyr en förmedling anpassad efter dina behov.

Om du vill sälja längre fram kan vi erbjuda en förmedling som vi kallar Rätt Förberett. Vi på Ahre hjälper dig med att få samtliga förberedande moment inslagna i ett startpaket, vilket gör att du kan vara snabbt i gång när du väl vill påbörja din försäljning.

Vi gör vi en marknadsvärdering av din bostad och registrerar dina önskemål om hur du vill att ditt nya boende skall se ut. Vi erbjuder personlig rådgivning kring dina frågor och funderingar när du letar efter att köpa en ny bostad.

Med Ahre Homestyling ges du professionell hjälp med att få din bostad så attraktiv som möjligt på marknaden. Vi fotograferar din bostad med hjälp av en professionell fotograf för att få bästa tänkbara bildmaterial till annonsering och visning.

Till visningarna har vi sammanställt en attraktivt utformad bostadsbeskrivning, vilken ger spekulanterna en komplett information och ett bra underlag inför ett köpbeslut.

BUDGIVNING MED AHRE

För att eliminera eventuell stress i budgivningssituationen, så långt det är möjligt, använder vi på Ahre så kallad öppen budgivning. Det betyder att mäklaren löpande redovisar det högsta budet till budgivarna. De har då möjlighet att bjuda över varandra. Samtliga bud, tidpunkt och namn på budgivaren antecknas av mäklaren. När avtal har träffats lämnas en budgivningslista ut till säljare och köpare som en bilaga till kontraktet.

I de flesta förmedlingar sker budgivningen på Internet via SMS. Mäklaren har då ofta kontakt med budgivaren i början och i slutet av processen. Många tycker att detta är ett bra sätt att följa budgivningen på. Andra kan ha en annan uppfattning om detta och då anpassar vi oss efter det.

UNDERSÖKNINGSPLIKT VILLA

Att köpa ett hus är en stor och komplex affär. Ett fel som upptäcks efter affären kan få konsekvenser för både köpare och säljare. I ett hus kan det finnas många fel och brister som är svåra att upptäcka för ett otränat öga. Som köpare är det en bra idé att göra en överlåtelsebesiktning. Du är själv ansvarig för att undersöka huset innan du köper det och en överlåtelsebesiktning är en bit på väg för att uppfylla din undersökningsplikt. Om du inte gör en egen överlåtelsebesiktning kan du alltid köpa en ”köpargenomgång” av den besiktning som säljaren har gjort.

UNDERSÖKNINGSPLIKT BOSTADSRÄTT

När du köper en bostadsrätt är det bra att känna till lägenhetens skick. Brister i våtutrymmen, felaktiga elinstallationer eller skadade rörledningar är inget som du som köpare vill oroa dig för. Det är viktigt att du undersöker bostadsrätten ordentligt, du får inte ersättning av säljaren i efterhand för saker som du skulle ha hittat om du undersökt bostadsrätten noga innan du köpte den. Du köper en bostadsrätt i befintligt skick, dolda fel och Jordabalken gäller inte. En bostadsrättsbesiktning av en kunnig besiktningstekniker gör att bostadsaffären blir tryggare.

EKONOMI

Vi på Ahre är rådgivande från den första dagen du funderar på att byta boende. Vi kan göra en preliminär kapitalskatteberäkning på din försäljning och ditt tänkta köp för att få en så klar bild som möjligt av din situation. Vårt samarbete med Handelsbanken syftar till att ge dig svar på dina övriga frågor kring ekonomin i hela affären, till exempel om du önskar ett Lånelöfte inför en visning.

FASTIGHETSMÄKLARINSPEKTIONEN

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) är den statliga myndighet som hanterar frågor om registrering, tillsyn och disciplinära åtgärder som rör fastighetsmäklare.