Det nya bostadsområdet vid Byfjordens södra strand. Sundsstrand har sedan början av 2000-talet varit med om en stor förändring. Från tät granskog till ett öppet bostadsområde med kort gångavstånd till strand och skog. Områdets namn har följt förändringen från Sundskogen till det mer maritima Sundsstrand. Omgivningarna erbjuder vacker natur, närhet till vatten, skog, förskola samt har ett unikt läge mellan Uddevalla, Ljungskile och Torp köpcentrum, eller om man vidgar vyerna, vid E6 mellan Göteborg och Oslo.

Pixbo
Invid Rådasjöns södra stränder ligger Pixbo, ett attraktivt bostadsområde med grönskande natur mellan Mölndal och Mölnlycke. Området kring Rådasjön är naturreservat och erbjuder ett stadsnära friluftsområde. Pixbo herrgård med omgivande parkområde gränsar i väster till Gunneboparken och strax därefter Mölndals innerstad. I öster ligger Mölnlycke tätort med gott utbud av service, skolor och kommunikationer. Pixbo förknippas ofta med den framgångsrika innebandyklubben och tennisklubben med samma namn.

Namnet Pixbo har medeltida ursprung och är en sammansättning av mansnamnet Pik och ett gammalt ord för bod. Den ursprungliga betydelsen var alltså ”mannen Piks förvaringsbodar”, enligt ortnamnsforskningen.

Pixbo herrgård
I västra delen av Pixbo ligger Pixbo herrgård, en herrgårdsanläggning med 1800-talsprägel och omgivande grönska. Den äldsta delen av herrgårdsbyggnaden är byggd redan under 1700-talet, men herrgården fick sitt nuvarande utseende när grosshandlaren Josef Heyman köpte gården och byggde på den andra våningen på 1860-talet.
Grosshandlare Heyman drev en stor fruktodling och trädgårdsrörelse på Pixbos marker. Vid den tiden anlades ett system av bevattningsdammar och stenskodda kanaler som finns kvar än idag. Numer ligger en av dem, den s.k. Björndammen, inne i ett villaområde.
Sommarvillorna
Kring sekelskiftet 1900 blev det populärt för välbärgade göteborgare att uppföra sommarvillor på natursköna lägen utanför stadens brus och jäkt. När järnvägen drogs fram mellan Göteborg och Borås år 1892 med ett stopp i Pixbo blev området attraktivt på grund av sin inbjudande natur med sjö och skogsklädda berg.
På herrgårdens forna utmarker byggdes påkostade villor mellan åren 1892 och 1925 i höga lägen längs Banvägen vid Rådasjöns södra strand. Villorna uppvisar en palett av de villastilar som florerade kring sekelskiftet med rustik nationalromantik och lekfull panelarkitektur.

Bostäder på 1970-talet
År 1965 köpte dåvarande Råda kommun upp stora markarealer av Pixbo herrgård. Fastighetsbolaget Cementblandaren (ett dotterbolag till Skånska cementgjuteriet) drog fram planerna för nya bostadsområden kring Vällsjön på den tidigare handelsträdgårdens marker. År 1972 stod det nya kedjehusområdet klart med 118 kedjehus och suterränghus i södra Pixbo.

Stora Gårda är ett attraktivt småhusområde, ett unikt område i Örgryte såväl för sitt boende som för sin yttre miljö.

Stora Gårda småhusområde är en del av Örgryte trädgårdsstad som projekterades på 1920-talet av stadsingenjören Albert Lilienberg. Villastaden är ritad med den engelska trädgårdsstadsplaneringen som förebild av arkitekten Nils Otto Nilsson, White arkitekter.

Stora Gårda byggdes med 47 individuella fastigheter. Uppförda på det äldre hemmanet Stora Gårdas marker i stadsdelen Bö. I närheten av husen finns den gamla herrgården kvar. Området karaktäriseras av tvåvåningshöga radhus, parhus och fristående hus med fasader av hårdbränt mörkt tegel. Redan från början bildades en samfällighet för gemensamhetsytor och anläggning i anslutning till husen som t ex garagen under marken.

Stora Gårda är ett mycket lugnt och skönt område med naturen inpå knutarna. Många uppskattar det vackra Delsjö naturreservat med
slingrande sandvägar, badsjöarna, båt- och kanotuthyrning, caféer och de sköna skogarna. Stora Gårda är bilfritt och därmed extra barnvänligt. Här kan barnen leka på den gemensamma gården precis utanför entrén och de kan ses från köksfönstret.

Delsjöområdet utanför dörren, ett hav av vitsippor på våren och en cykeltur till Avenyn på tio minuter ger dig det bästa av två världar. Du bor helt enkelt mitt i ett grönskande naturområde med stadens hela utbud alldeles i närheten.

Här finns plats för alla som längtar efter upplevelser och rekreation. Örgryte Torp är lika mycket en entré för göteborgare som vill använda Delsjöområdet för friluftsliv, som ett attraktivt område att bo i.

Det hållbara och vackra präglar bostäderna i Örgryte Torp. De nya klimatvänliga husen smälter in i miljön och det finns inga gränser mellan området och naturen runtomkring.

Livet här inbjuder till gemenskap och en inspirerande tillvaro i samklang med omgivningarna. Cykeln är ett naturligt transportmedel, vid sidan av spårvagnen strax utanför. Garage under mark lämnar gatorna fria för lek och utevistelse. Detta är området för den moderna miljömedvetna människan, som söker livskvalitet både i staden och naturen – nu och för lång tid framåt.

Vid Delsjövägen där TV-huset tidigare låg har vuxit fram ett område med mer än 500 nya bostäder. Örgryte Torp är bebyggt med drygt 300 bostadsrättslägenheter, 200 hyresrättslägenheter och 48 radhus med äganderätt. Det finns också en förskola med fyra avdelningar samt en mindre verksamhetslokal. De sista bostäderna flyttades in i under vintern 2018/2019 och under vår och sommar 2019 färdigställde Trafikkontoret infartsrondellen och ytskikt på Alfred Wigelius väg och Synvillans gata.

Här bor du är granne med Stora Torp med anor från Gustav Wasas tid och Slottsträdgården från mitten av 1400-talet med slottsträdgård, allér, ekonomibyggnader, delvis i nationalromantisk stil. Det är cirka 200 m till Stora torps stallar där det finns fina hästhagar och en liten hönsgård där man bland annat kan köpa färska ägg. Dessutom omges man av en naturlig grönska som bidrar till en inbjudande och exklusiv atmosfär i bostadsområdet.

Bakom bostadsområdet ligger det natursköna samt det fantastiska Delsjö naturreservat. Här kan man andas ut i den vackra och grönskande miljön med en cykeltur, löparrunda eller en skön skogspromenad. Under sommarhalvåret är badutflykterna många hit ut och under vintrarna är Teknikbacken en favorit för alla pulkaåkare. Bra kommunikationer in till stan via spårvagn på en kort stund. Det finns dessutom fina gång- och cykelvägar hela vägen in till centrum. Focushuset vid Liseberg har det mesta man kan önska utöver parkering, såsom apotek, systembolag, frisör, skomakare samt en av stans mest välsorterade matbutiker. På andra sidan Delsjövägen ligger Bö villastad med bland annat två förskolor och även bra skolor som Skårsskolan och Kärralundsskolan och Nya Lundenskolan samt Böskolan och Montessoriskolan Casa.