Kungshöjd

Citystadsdel innanför vallgraven med milsvid utsikt över takåsarna.

Kungshöjd
Kungshöjd

Dramatiska branter runt Kungshöjd ger en spännande stadsmiljö och utsikten är slående. Hela stadens utbud ligger runt husknuten, men berget ger också behaglig avskildhet. Majoriteten av dagens bebyggelse på de två bergen är från 1900-talet, men här hittar vi även spår av en ännu äldre historia.

Kungshöjd ligger uppe på höjdpartierna i sydväst innanför vallgraven. I väster och söder stupar branta bergssidor och in mot centrala stadskärnan utgör Kaserntorget och Ekelundsgatan en gräns. Kungsgatan är ett huvudstråk som tvärs igenom området binder samman området med Esperantoplatsen och Järntorget.

De två bergen i stadsdelen Kungshöjd kallades från början för Stora Otterhällan (norra berget) och Lilla Otterhällan (södra berget). Numer går ofta det norra berget under namnet Otterhällan. På 1600-talet växte en ekskog på bergen och länge var sluttningarna glest bebyggda med mindre trähus för de mindre bemedlade av stadens invånare. Trähusbebyggelsen förstördes helt i den stora stadsbranden år 1804.

På Otterhällan finns ”Drottning Kristinas jaktslott”, ett tidigare bostadshus som troligtvis uppfördes på 1700-talet. Det lilla oregelbundet utformade huset är ett karaktäristiskt inslag i området och utgör en spännande kontrast till den högre bebyggelsen runt omkring.

Som ett led i de stora förnyelseprojekten av stadskärnan som genomfördes med början under 1960-talet revs stora delar av den gamla bebyggelsen på Otterhällan. Ett resultat av förnyelsen blev det karakteristiska ovalt formade flerbostadshuset uppe på Otterhällan som byggdes 1964-1969.

Åt Esperantoplatsen reser sig bastionen Carolus XI Rex med sin mäktiga mur. Bastionen var del av det tidigare befästningsverket som omgärdade staden innanför vallgraven från år 1624 till början av 1800-talet då de revs. Ytterligare en rest av de gamla befästningsvallarna syns uppe vid Arsenalsgatan där två bevarade bastionsspetsar skjuter ut från bergssidan åt söder.

På det södra berget Lilla Otterhällan fanns under andra halva av 1800-talet en arsenalsbyggnad för Göta Artilleriregemente. När regementet flyttade till Kviberg strax före sekelskiftet köpte byggnadsfirman Kungshöjden byggnaderna och ersatte dem med bostadshus uppförda åren 1904-1911. Firman gav området Kungshöjd dess namn. Byggnaderna i kvarteret är utformade som en äldre försvarsmur och minner om det tidigare artilleriregementet. Härifrån befinner du dig högt över takåsarna och har utsikt över stora delar av Göteborg.

Vid Kaserntorget ligger det tidigare Televerkets pampiga byggnad med massiva tegel- och naturstensmurar. På tomten fanns under nästan hela 1800-talet den kasern för Kungliga Göta artilleriregemente som gett torget dess namn. Det före detta telegrafhuset är ritat av den kände göteborgsarkitekten Hans Hedlund.