Askim

Askim har på drygt 100 år utvecklats från fashionabel badort till ett av Göteborgs mest charmfulla och attraktiva villaområden. Askimsvikens vita segel, och de vackra sekelskiftesvillorna ligger inbäddade i de sköna omgivningarna kring golfbanan. Det är kort avstånd till city via bussar och bra vägsystem med hela storstadens utbud av service och nöjen.

Gammal by

Askim var namnet på en vidsträckt socken söder om Göteborg som innefattade de nuvarande områdena Hovås, Brottkärr och Billdal. Redan på medeltiden låg det ett flertal byar i socknen där Askims och Hults by är de med längst historia. Runt Askims kyrka låg den gamla bykärnan vars nuvarande kyrkobyggnad ersatte en äldre medeltida kyrka på samma plats.

Kring sekelskiftet 1900 bodde tusen personer i Askim, de flesta försörjde sig som bönder och fiskare. Den mest betydande gården var Billdals gård, vilken finns kvar än idag. Gården köptes år 1860 av köpmannen J.R. Dickson som också uppförde ett sommarhus på ägorna. Under 1880-talet följde flera välbeställda göteborgare Dicksons exempel och byggde sommarvillor i området.

Säröbanan

Från Linnéplatsen i Göteborg gick Säröbanan som trafikerades med badtåg från och med 1923 och in på 1950-talet. I enlighet med rekommendationer från doktor Allard transporterades stadens barn till Askimsviken för välgörande sol och bad. Badbarnen fick även gratis mjölk. Säröbanan fick sedermera konkurrens av bil- och kollektivtrafik och år 1965 lades den ner. Delar av banvallen används idag för gång- och cykeltrafik.

Sommarvillor och bostadsområden

Säröbanan fick stor betydelse för utvecklingen i Askim där tågen hade ett flertal stopp. Redan på 1880-talet hade Göteborgare börjat bygga sommarvillor här ute, och med Säröbanan gavs goda förutsättningar för villabyggande i Askim. Byggandet av sommarvillor fortsatte fram till 1960, men när Askim inkorporerades i Göteborg 1973 fick området en annan karaktär. Det stadsnära läget i kombination med närhet till havet gjorde Askim till ett populärt bostadsområde. Kobbehall byggdes 1965-68 som ett av de tidiga villaområdena, mycket tidstypiskt både vad gäller stadsplan och arkitektur med låga tegelvillor i gröna omgivningar invid Sandsjöbacka naturreservat.