Eriksberg

Modernt bostadsområde vid norra älvstranden på varvshistorisk mark

Eriksberg

Högt över älven reser sig Eriksbergs bockkran och minner om historien i en stadsdel som numer präglas av modern arkitektur och skön älvutsikt. Beläget direkt vid norra älvstranden sträcker sig Eriksberg från Färjestaden i väst till Sannegårdshamnen i öst.

Strandområdena vid nuvarande Eriksberg användes under 1700-talet för sillsalteri och trankokerier och började tas i bruk för industriell verksamhet runt 1850 då en första mekanisk verkstad anlades på platsen. Verkstaden utvecklades så småningom till Eriksbergs Mekaniska Verkstad och därefter Eriksbergs varv.

Varvet

Tillsammans med Lindholmens varv och Götaverken var Eriksberg ett av tre stora båtvarv längs norra älvstranden. Länge var det mindre än de två andra och verksamheten bestod även av produktion av smidesarbeten och byggnadsgjutgods, tex. Hisingsbron som byggdes 1874.

Med tiden kom produktionen att specialisera sig på skeppsbyggeri och varvet hade sin storhetstid efter andra världskriget. Eriksberg byggdes med årens lopp succesivt ut för att på 1970-talet sträcka sig från bockkranen i väster till Sannegårdshamnen i öster.

Kajen förändras

Vid sidan om varvet har även andra industrier funnits i området. En bit norr om hamnen ligger kvarnen ”Tre Lejon” med byggnader som tillkommit under olika etapper mellan 1914-1950. Den höga silon är fortfarande ett landmärke längs älvstranden.

Eriksbergs varv avvecklades 1978-79 och många av byggnaderna försvann i rivningarna som följde, men en del av de gamla industribyggnaderna har bevarats och fått nytt liv med andra verksamheter. Vid kajen ligger den gamla maskinverkstaden (Eriksbergshallen), uppförd 1922 och ombyggd till utställningshall 1992. Samma år gjordes den intilliggande Nya maskinverkstaden från 1962 om till hotell och kontor. Kajen och pirarna som tillkom vid 1900-talets början är i dag del av den populära hamnpromenaden. Här gör sig spåren från den för Göteborg så viktiga varvsindustrin påmind än i dag.

Modernt bostadsområde

Omvandlingen av hela norra älvstranden påbörjades under 1980-talet och kom att förändra Eriksberg till ett attraktivt bostadsområde med älvutsikt. Den f.d. torrdockan från 1959 kantas numer av moderna bostadshus. Högt över älven reser sig den berömda orangea bockkranen från 1969 – i dag ett kulturskyddat byggnadsminne och varvshistorisk symbol. Majoriteten av de nybyggda husen längs vattnet är orienterade i nord-sydlig riktning med öppna ytor mellan. Bebyggelsen binds ihop av hamnpromenaden som löper genom området. In till city kommer man snabbt och lätt med färjan Älvsnabben.