Pixbo och Rådasjön

Pixbo

Invid Rådasjöns södra stränder ligger Pixbo, ett attraktivt bostadsområde med grönskande natur mellan Mölndal och Mölnlycke. Området kring Rådasjön är naturreservat och erbjuder ett stadsnära friluftsområde. Pixbo herrgård med omgivande parkområde gränsar i väster till Gunneboparken och strax därefter Mölndals innerstad. I öster ligger Mölnlycke tätort med gott utbud av service, skolor och kommunikationer. Pixbo förknippas ofta med den framgångsrika innebandyklubben och tennisklubben med samma namn.

Namnet Pixbo har medeltida ursprung och är en sammansättning av mansnamnet Pik och ett gammalt ord för bod. Den ursprungliga betydelsen var alltså ”mannen Piks förvaringsbodar”, enligt ortnamnsforskningen.

Pixbo herrgård

I västra delen av Pixbo ligger Pixbo herrgård, en herrgårdsanläggning med 1800-talsprägel och omgivande grönska. Den äldsta delen av herrgårdsbyggnaden är byggd redan under 1700-talet, men herrgården fick sitt nuvarande utseende när grosshandlaren Josef Heyman köpte gården och byggde på den andra våningen på 1860-talet.

Grosshandlare Heyman drev en stor fruktodling och trädgårdsrörelse på Pixbos marker. Vid den tiden anlades ett system av bevattningsdammar och stenskodda kanaler som finns kvar än idag. Numer ligger en av dem, den s.k. Björndammen, inne i ett villaområde.

Sommarvillorna

Kring sekelskiftet 1900 blev det populärt för välbärgade göteborgare att uppföra sommarvillor på natursköna lägen utanför stadens brus och jäkt. När järnvägen drogs fram mellan Göteborg och Borås år 1892 med ett stopp i Pixbo blev området attraktivt på grund av sin inbjudande natur med sjö och skogsklädda berg.

På herrgårdens forna utmarker byggdes påkostade villor mellan åren 1892 och 1925 i höga lägen längs Banvägen vid Rådasjöns södra strand. Villorna uppvisar en palett av de villastilar som florerade kring sekelskiftet med rustik nationalromantik och lekfull panelarkitektur.

Bostäder på 1970-talet

År 1965 köpte dåvarande Råda kommun upp stora markarealer av Pixbo herrgård. Fastighetsbolaget Cementblandaren (ett dotterbolag till Skånska cementgjuteriet) drog fram planerna för nya bostadsområden kring Vällsjön på den tidigare handelsträdgårdens marker. År 1972 stod det nya kedjehusområdet klart med 118 kedjehus och suterränghus i södra Pixbo.