Landala Egnahem

Namnet Landala tros ha sitt ursprung från kopparslagaremästaren och riksdagsmannen Bengt Landin, som ägde marken mot slutet av 1700-talet. På 1870-talet fick Landala en stadsplan och blev ett bostadsområde präglat av fattigdom och kaotiska boendeförhållanden. Innan stadsplanen antogs hade Landala växt fram utan samordnad kontroll och attraherade många av Göteborgs fattigaste, då det låg avlägset från stadskärnan.

Landala Egnahem
Landala Egnahem

Landala blev en del av Göteborgs stad 1883 (tidigare tillhörde det Örgryte). Initiativet till att skapa ett egnahemsområde på Landalas bergsplatå kom från paraplyfabrikanten och tobakshandlaren Geron Olsson, som var ordförande i Göteborgs egnahemsförening. År 1900 väckte grosshandlare Johan August Hertz frågan om att tillhandahålla mark för arbetare och andra med låga inkomster att köpa tomter för egna hem. Efter en utredning utpekades Landalabergen som lämpligt område för detta ändamål.

Planeringen av Landala Egnahem tog fart. År 1908 presenterades en stadsplaneskiss och arkitekterna Carl Westman och Sigfrid Ericson lämnade förslag på olika hustyper. Westmans förslag segrade och 1911 fastställdes stadsplanen. Byggnadsarbetet inleddes 1913 och 1914 stod det första egnahemmet klart. Området fylldes gradvis med 63 byggnader, inklusive enkelhus, dubbelhus och radhus, och det var tänkt att ge bättre bostäder åt arbetarfamiljer, men kom huvudsakligen att bebos av medelklassen.

Arkitekturen i Landala Egnahem är typisk för nationalromantiken med blockformiga hus, små liggande fönster och enhetlig färgsättning. Området delades upp i sju kvarter och tomterna varierade i storlek beroende på husets typ.

Landala Egnahem är klassat som av riksintresse enligt Naturresurslagen för sin välbevarade miljö från perioden 1910-1920.

Under de första åren av områdets existens sträckte sig spårvagnslinjen endast till Vasagatan, men den förlängdes senare till Kapellplatsen på 1930-talet. Under de tidiga åren fanns inga affärer i området, men en mjölkförsäljare började sälja mjölk till grannarna tills hälsovårdsnämnden krävde en riktig affärsplats.