Ett garage med historia

Staden är full av gömda rum som bär på oväntade delar av Göteborgs historia

För det mesta är det dolt bakom en helt vanlig garageport, men den som har turen att råka passera när någon kör in eller ut kan få en skymt av ett av de mer dolda rummen i Göteborg. Innanför garageporten på Magasinsgatan ligger nämligen det som från början var stallgård till det gamla Artilleristallet.

Efter stadsbranden 1804 köpte Göta artilleriregemente in delar av kvarteret Artilleristallet vid Magasinsgatan för att använda som stall och ridhus. Artilleriets kasern låg vid nuvarande Kaserntorget. Runt stallgården byggdes de låga stenhus som står där än i dag med ett stall som rymde 63 spiltor och ett ridhus. Hovslagarmästarens bostad vette mot Kaserntorget.

År 1898 togs hela komplexet över och byggdes om av Göteborgs Hyrverks AB. Den före detta stallgården gjordes om till vagnhall och det var då som den även fick sitt välvda tak. Ett så kallat hyrverk var en dåtida taxiverksamhet, om än med häst och vagn. Redan på 1700-talet hade borgmästaren i Göteborg utfärdat en förordning om en skjutsinrättning i staden och fram mot 1800-talet blev det allt vanligare att hyra en hästvagn vid bjudning eller begravning.

Vagnhallen är i stort sett oförändrad sedan renoveringen 1898 med bevarade inredningsdetaljer som de dekorativa gjutjärnskonsolerna i takstolen. Taket är byggt i en lätt konstruktion och släpper igenom rikligt med dagsljus. Ett finare garage får man leta efter!

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie