En spöklik trappa

Ryktena om den fruktade 'Lasse i Gatan' är många och fantasifulla. I Gathenhielmska huset i Majorna kan man till och med möta honom när han skrider nedför trappan…

Det sägs att den som passerar Gathenhielmska huset under sena och mörka höstkvällar kan ha turen eller olyckan att möta Lars Gathenhielm i egen hög person när hans ande kommer ridande förbi huset på Stigbergstorget. Många majbor i äldre tider har vittnat om hur de sett den skrämmande skepnaden rida förbi iklädd en mörk fladdrande kappa på en svart häst.

Enligt en berättelse från 1914 ska en man med ärende till Gathenhielmska ha blivit vittne till hur ett spökfölje sakta skred ner för trappan i entréhallen. Ett onaturligt klart ljus belyste följet som bestod av en man i sjömanskavaj och en kvinna iklädd en pälskappa. Vid foten av trappan tycktes det mystiska följet sjunka ner genom golvet och försvinna.

Hur mycket sanning som ligger i sägnen får vara osagt, men klart är att Lars Gathenhielm, eller ’Lasse i Gatan’ som han blivit mer känd som, ägde marken där huset kom att byggas. Själv dog han endast var 29 år gammal av bentuberkulos och hann själv aldrig bo här. Lars Gathenhielm hade gjort sig en förmögenhet som fruktad kapare och blivit adlad för sina insatser av kung Karl XII. Han hade växt upp på gården Gate i Onsala och så småningom blivit ägare till det Gamla varvet som låg nedanför nuvarande Stigbergstorget.

Gathenhielmska huset var troligen färdigbyggt kring 1745 och Lars Gathenhielms änka Ingela flyttade då in i huset. Byggnaden utformats som ett riktigt stormanshus och placerades på ett högt läge ovanför det Gamla varvet för att framhäva ägarens status. I dag är Gathenhielmska huset skyddat som byggnadsminne och mycket av den ursprungliga interiören är bevarad. Även den mystiska trappan.

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie. Bild: Göteborgs stadsmuseum