Originalfönster i jugendstil

Stiliga fönster i originalutförande från 1909 i en jugendbyggnad på Fjärde Långgatan 18

Byggmästare till huset på Fjärde Långgatan var trävaruhandlaren Nathan Persson och på nybyggnadsritningarna som är daterade 4 december 1908 är det Nathan själv som undertecknat. Ritningarna visar en jugendinspirerad fasad med mjukt rundat hörntorn med skiffer och spira i koppar. Vi tittar närmare!

Fönstren är placerade i grupper om två och tre och är jämnt placerade över fasaden. Här ser vi det främsta kännetecknet för fönster i jugendstil: de småspröjsade rutorna över tvärposten. De kunde i form av mindre kvadratiska smårutor eller högsmala stående. Spröjsen har ingen funktion för konstruktionen utan har en rent estetiskt funktion. Men snyggt blir det, särskilt på lite håll från fasaden!

Jugendstilen var populär inom arkitekturen under de första åren på 1900-talet. Fönster som tillverkades under perioden är stora och höga. Ibland kunde de även få mjukt bågformade överdelar där spröjs och glasrutor följer kurvorna. Jugendhusens fasader var ofta putsade och har ibland ritsningar som ramar in fönstren. Vid den här tiden försvann den gamla tidens lösa och fasta innerbågar och ersattes allt mer av kopplade innerbågar. Fönstersnickerierna gjordes därför kraftigare för att båda bågarnas konstruktion skulle kunna bäras av innerbågen. Bågarna tillverkades i kärnvirke med hög halt av kåda som gör dem särskilt motståndskraftiga mot regn och smältsnö. Fönstersnickerierna fick ofta kraftiga kulörer som engelskt rött eller jordiga gröna och bruna nyanser.

Vid den här tiden användes fortfarande den äldre typen av fönsterhakar, men nu kom även nya typer av stängningsbeslag till exempel spanjoletter som spänner bågen mot karmen och förhindrar drag.

Här kan du få reda på mer om jugendstilen

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Foto: Anna-Kajsa Nylander

Nathan Perssons nybyggnadsritningar daterade 4 december 1908 (Stadsbyggnadskontoret i Göteborg)