Tvättbestyr i vallgraven

Vallgraven anlades under 1600-talet som en del av det forna befästningsstråket som skulle skydda Göteborg från anfallande fiender. I senare tid har den däremot varit användbart till annat!

Fotot här ovanför är taget någon gång under 1890-talet. Några kvinnor har samlats på en flytbrygga nedanför Synagogan vid Stora Nygatan för att ta hand om hushållstvätten i vallgraven. På bryggan syns tvättbaljor och högar med blöta kläder.

Både kanalerna och vallgraven har varit användbart till mycket för Göteborgarna i det dagliga livet. Ändå fram till slutet av 1700-talet hämtades dricksvatten här, men som man kan tänka sig var vattnet inte särskilt rent då standarden på avlopp och sophantering inte var densamma som i dag. Av hygieniska skäl började det därför regleras hur vattnet i vallgraven fick användas. År 1801 blev det förbjudet att tvätta sig i kanalerna, men ganska långt fram i tiden sköttes hushållstvätten i vallgraven även om det var anvisat till särskilda platser. Trappor som de på bilden fanns med jämna mellanrum längs vallgraven och ledde ned till vattnet där det låg tvättflottar. 

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Foto: Göteborgs stadsmuseum