Bankhus med gamla anor

I hörnet av Västra och Södra Hamngatan ligger det s.k. Skandiahuset, uppfört 1910-1911 som kontorshus för Stockholmsföretaget Försäkrings AB Skandia. Med sina sju våningar räknas det till ett av Göteborgs första höghus och fick en särskilt dramatisk placering på hörntomten invid Chalmerska husets betydligt lägre tre våningar.

Arkitekten Gustaf Wickman var mycket inspirerad av amerikansk höghusarkitektur när han ritade byggnaden och använde sig av en ny banbrytande konstruktion för att skapa en fasad med stora fönsterytor. Byggnadskonstruktionen är baserad på armerade betongstommar i en slags skelettkonstruktion som göts direkt på plats. Detta frigjorde fasaderna från att vara bärande och tillät på så sätt en större frihet i komposition och material. När huset år 1973 byggdes om till bostäder visade sig pelarstommen dessutom vara lätt att anpassa till lägenheter. Detta är ett av landets tidigaste exempel på en byggnad uppförd med renodlade betongstommar.

Byggnaden har en av Göteborgs få äldre fasader som utförts helt i natursten, i detta fall gotländsk kalksten som fraktades hit med båt. Fasaderna är i stort sett oförändrade sedan byggtiden. De fyra mittersta våningarna har stora kontorsfönster på jämna avstånd medan de två översta våningarna skiljer ut sig. Översta våningen har en indragen terrass med en dekorativ balustrad och valmat koppartak. Den vid byggtiden moderna hisstekniken framhävs genom en uppskjutande torn med spira. Skandia hade sin huvudentré åt Västra Hamngatan 2 och var kvar i huset ända fram till 1964. Entrén och hela bottenvåningen karakteriseras av stora muröppningar inramade av rika dekorationer i kalksten efter jugendarkitekturens stilideal.

 

Just nu har vi en lägenhet till försäljning i detta hus. Läs mer här!

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Foto: Ahre Fastighetsbyrå 

Arkitekten Gustaf Wickman är en förgrundsgestalt inom den svenska arkitekturhistorien. Han var framförallt verksam i Stockholm där han gjorde sig ett namn genom att bidra väsentligt till flera kända byggnadsverk som t.ex. Sturebadet (1885) och inredningen till nya Berns salonger (1890). Han ritade även kyrkobyggnader. Kiruna kyrka (1912) är ett välkänt exempel.
Stråket Södra Hamngatan fram till Lilla torget var länge ett centrum för handelshus, banker och andra finansföretag i staden. Bankpalatsen med tunga monumentala fasader i natursten från det sena 1800-talet dominerar. Historien har sin prägel på husen än i dag, även om de flesta stora banker flyttade in i den nya centrumanläggningen Nordstaden när de öppnade upp sina portar 1972.