För hundra år sedan på Skanstorget

Liv och kommers en marknadsdag på Skanstorget 1915. Mitt på torget ligger den gamla Saluhallen och omkring syns Hagabor på jakt efter det ena och andra i marknadsstånden.

För hundra år sedan var Skanstorget ett av de livligaste i stan. Hit gick Hagaborna för att köpa bröd och andra varor och vid torget låg också det första folkets hus. Inte mycket är kvar av den tidigare saluhallen utom en rund gräsplätt i torgets mitt där hallen en gång stod.

Området vid nuvarande Skanstorget förvärvades av Göteborg stad så sent som år 1885. Innan dess kallades området här för Nilssons äng efter den tidigare ägaren och trädgårdsmästaren Åke Nilsson som flyttat till staden 1860. Trädgårdsmästare Nilssons ägor sträckte sig från ängen vid Skansbergets fot upp till berget i öster som även det fått namn efter Nilsson och kallades Nilssonsberg. Namnet finns kvar, även om bebyggelsen förnyades helt under 1960-talet. Ännu längre tillbaka hade Nilssonsberg kallats för Spekeberget och Lilla Ryssåsen under 1600-talet.

Efter att Nilssons äng inlemmats i staden anlades Skanstorget här år 1890 och området förvandlades snart från ängsmark till att bli en livlig torgplats med saluhall. Arbetarstadsdelen Haga hade en vid tiden ökande befolkning; under 1800-talet tiodubblades befolkningen i stadsdelen och framme vid sekelskiftet 1900 hade Haga ca 13 000 – 14 000 invånare. Övre Husargatan utvecklades allt mer till ett butiksstråk och runt södra foten av Skansberget låg även en del fabriker vid den här tiden. Invid torget, till vänster på bilden ovan, ligger den bevarade Korsettfabriken. 

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Foto: Stadsmuseet i Göteborg