Porten till Änggården

Den röda dörren får en inramning i vitt. Kolonner på var sida, festonger ovanför dörrens överljus och en tandsnittsfris. Grönskan ramar in. En promenad i Änggården är en upplevelse för ögat. Varje port har sitt unika utseende med varierande dörrar, inramningar och dekorationer. Änggårdens radhus och parhus är byggda mellan 1922 och 1939, men en merpart bär 1920-talets formspråk. Vi tittar på några favoriter i denna lummiga stadsdel.

 

Text & foto: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Parhus från 1923 på Solbänksgatan som man verkligen lägger märke till! Omsorgsfulla detaljer runt entréerna med små ovala fönstren på varje sida. Kolonner med joniska kapitäl bär upp taket med en tandsnittsfris i överdelen.
Radhus från samma år. Dörr inramas av slätputsad dekor. Portalarmatur är infogad i överljuset ovan dörren. Lägg märke till det lilla kryssfönstret som också fått en dekorativ inramning! Träden längs Solbänksgatan ger skugga till trädgårdarna och skapar mönster på fasaderna. Vackert!
Skönt med grönt kring geometriskt formad dörromfattning i vitt. En rund rosett är placerad ovanför dörren på fasaden. Konstnärligt utformade spröjsverk i det fasta fönstret. Kryssformad spröjs i dörrens fönster som möts i en stiliserad blomma.
Carl Slottbergs gata. Ovanlig färgsättning! Glaspartiet i lunettform ovan dörren. Pilastrar ramar in porten, krönta med korintiska kapitäl.
Fyradalersgatan. Runda kolonner med enkla doriska kapitäl bär upp balkongen. En tandsnittsfris löper i nederkant.