Stenhus i fransk Chateau-stil

Viktoriagatan 15

Ett trapphus som tar andan ur besökaren och låter dig kliva in i en annan tid! Detta stenhus i villakaraktär från 1894 är ett av de sista i sitt slag som byggdes i Göteborg. Ett exklusivt bostadshus i fransk Chateau-stil som för tankarna till sagoslott.

År 1894 stod den nya stenvillan på Viktoriagatan 15 klar. Byggmästare var Ernst Friman som uppförde fastigheten tillsammans med sin kollega, arkitekten Carl Fredrik Ebeling. Byggmästare Friman bodde den första tiden själv i husets första våning med sin fru Ragnhild. I bostaden fanns även de två pigorna Anna Karlsson och Augusta Nilsson.

Och visst måste huset ha varit en lika anslående syn i dåtidens Vasastaden som den är i dag. Byggnaden ligger fritt med omgivande trädgård och gjutjärnsstaket. Arkitekturen är typisk för det sena 1800-talet med sin pampiga blandning av stilar och framhävande av byggmaterialen: kalksandsten i de nedre våningarna och ovanför det rött förbländertegel genombrutet med horisontella band av vitt och mörkrött tegel. Fasaden är osymmetriskt komponerad och borgliknande. Blicken dras mot ena hörnets rundade burspråk som kröns av ett torn med spira. Taket är brant och klätt med svart skiffer.

Arkitekturstilen kan närmast beskrivas som nord-europeisk renässans med inslag av fransk Chateau-stil, en arkitekturinriktning som hämtade inspiration från franska renässansslott med dess rikligt dekorerade burspråk med uppskjutande tinnar och torn.

Bildandet av en ovanlig förening

1970-talet blev starten för en turbulent tid i huset på Viktoriagatan 15. Det kommunala Bostadsbolaget hade tagit över ägandet och planerade en total ombyggnad samt uppsägning av samtliga hyresgäster för avflyttning. Huset ansågs nedgånget och var i stort behov av renovering. De boende i huset gick då samman och lyckades 1981 driva igenom tillstånd för ett gemensamt köp av huset. Bostadsrättsföreningen bildades och de boende kunde på så sätt bo kvar i huset. En omfattande renovering av hela fastigheten påbörjas som bland annat innebar att huset grundförstärktes, takplåt byttes och fasaden rengjordes. Senare renoveringar i huset har bland mycket annat rört det värdefulla trapphuset.

Föreningens har blivit belönat för att ha tagit väl hand om sitt unika hus. År 2005 tilldelades de Göteborgs Hembygdsförbunds Byggnadsvårdspris med motiveringen att fastigheten är ”sällsynt välbevarad och har genom föreningens omsorg under många år underhållits med höga kvalitetskrav”.

Byggnadsminne

Byggnaden på Viktoriagatan 15 är utsedd till Byggnadsminne. Det innebär att det skyddas enligt Kulturmiljölagen tack vare sina särskilt höga kulturvärden. Byggnadsminnen har en särställning i den lagstiftning som skyddar kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

För dig som bostadsrättsinnehavare innebär det att du garanterat kan fortsätta bo i en historisk byggnad som kommer vårdas långt fram i tiden. Byggnaden får inte rivas, exteriören och förträdgården med planteringar och stängsel samt trapphusens ytskikt får inte förändras. Dessutom ska byggnaden underhållas på ett sådant sätt att de kulturhistoriska värdena inte minskar. 

Trapphus som slår det mesta

Den som träder in genom porten till Viktoriagatan 15 möts av ett anslående rum. Dekorationen i entrén och trapphuset är rik och ovanligt välbevarad i ursprungsskick.

På golvet ligger marmor i ett rutmönster av svart och vitt och en trappa av vit Carraramarmor leder upp till trapphushallen. Väggarna är dekormålade på grönblå botten i ett ådringsmålat ramverk i trä. Höj blicken och se ett tak med överljus av bemålat glas i mönster av vita moln och rosenslingor.

I trapphushallen skapas en fantastisk komposition av marmorerade väggar och takmålningar som återskapades vid en tidigare restaurering. Gjutjärnspelare med trappräcken i gjutjärn följer trapplöpen uppåt. Följ de elegant skurna och lackade handledarna i trä uppåt i huset. Får du en känsla av igenkänning kan det bero på att trapphuset titt som tätt skymtar förbi i SVT-serien Vår tid är nu.

 

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie. Foto: Stadsmuseet i Göteborg