Julgranens rötter

På Gustav Adolfs torg, mitt i centrala Göteborg, placeras varje år en ståtlig julgran. Traditionen att smycka kring huset med en gran vid juletid sträcker sig långt tillbaka i tiden, men den smyckade granen som självklar symbol för julen har bara en dryg hundraårig historia i Sverige.

Bruket att ställa höga kvistade granar på var sida om dörren eller framför sin gård är en gammal svensk tradition. Det gjorde man både som ett tecken på julefrid men även för att hålla farliga makter borta från gården. Däremot är seden att ha en smyckad gran inomhus vid jul en betydligt yngre tradition med rötter i Tyskland. Redan under medeltid förekom inomhusgranar i Tyskland, men det var framför allt under renässansen och fram mot 1800-talet som den fick en bredare spridning. Trädets koppling till kristendom tros komma från tiden då Hessen kristnades av helgonet Bonifatius under 700-talet. Då användes just granens triangelfigur som en symbol för treenigheten.

Den första kända julgranen inomhus i Sverige är från 1741 och var klädd med äpplen, saffranskringlor och vaxljus. Från 1800-talets början blev granen allt vanligare i borgerliga hem, men det dröjde till slutet av århundradet innan den blev allmän över hela landet. Vid den tiden användes små granar som kunde placeras på bord eller hängas upp i taket. Pyntet bestod fortfarande mest av ätliga saker, men så småningom började även de i Tyskland så populära glasbollarna att importeras. Pynt i glas har sin förklaring i Tysklands omfattande glasindustri under 1800-talet. 

Framme vid 1900-talets början fick granen ett brett folkligt genomslag och det är nu som den på allvar får en självklar plats i det svenska hemmet och julfirandet. Vid förra sekelskiftet var fortfarande det moderna julfirandet att betrakta som ungt. Det var en tid då religiösa ritualer var på väg ut och många högtider blev allt mer en privat angelägenhet, inte offentliga som varit brukligt tidigare. Även synen på hemmet förändrades vid den här tiden till att vara en plats för fritid och återhämtning för familjen. Med tiden har granen kommit att bli den främsta symbolen för julen och den självklara punkten att samlas runt i hemmet. 

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Bild: Stadsmuseet i Göteborg