Konstapeln och muraren

På ett av husen intill saluhallen sitter en dekoration föreställande en poliskonstapel. Historien bakom den udda figuren hör ihop med ölhallen 7:an och innehåller ett stort stycke Göteborgsk kulturhistoria!

Vid sekelskiftet 1900 kryllade det bokstavligen av ölhallar i centrala Göteborg. Dessa för staden så typiska ölhallar kom till genom restriktivare lagar för ölkonsumtion vid 1800-talets början. Det dög inte längre att servera öl i offentliga källarlokaler med trampat jordgolv och träbänkar. Nu krävdes ordnade förhållanden och många ölhallar slog upp portarna som ett resultat av detta kring sekelskiftet 1900. Bara runt torget vid Saluhallen fanns vid sekelskiftet 1900 fjorton stycken ölhallar och vinstugor samt fyra krogar för brännvin och punsch. På adressen Kungstorget 7 öppnade år 1900 Ölhallen 7:an, en verksamhet som i dag drygt hundra år senare finns kvar i samma lokaler.

Berättelsen om konstapeln och muraren är en av de vandringssägner som hör ihop med Ölhallen 7:an. Enligt sägnen fanns det under ölhallens tidiga år en murare som var flitig gäst vid 7an. Hans besök var regelbundna, men brukade sluta med att den lokale ordningsmakten fick ta honom med sig till finkan för att sova ruset av sig. Det var särskilt en konstapel som muraren fick bekanta sig med. Som ett hämndgrepp mot denne lät han därför dekorera fasaden med en avbild av konstapeln i den intilliggande fastigheten till ölhallen när det var dags att bygga det huset. Sant eller ej, på huset kan vi än i dag se konstapeln.

Mycket av den ursprungliga inredningen finns bevarad i Sjuans ölhall: mörkbrun träpanel i nyrenässansstil, delar av det ursprungliga skänkskåpet och röd-vita kakelplattor i engelsk stil på golvet. På väggarna kan man beskåda ett antal karikatyr-teckningar på kända ölhallsbesökare som tecknaren Liss Siden gjorde 1939-64.

En av de servitriser som jobbat längst på ölhallen är Alida Andersson som även var innehavare under en lång period mellan 1903-1941. I en intervju med Göteborgs Morgonpost 1940 beskrev hon hur det gick till när det begav sig:

"Vid bardisken trängdes böndernas hustrur, fästmör och döttrar för att fira stadsresan med vin och hade kommersen gått bra, hände det nog att ansiktsfärgen blev en aning hög och skrattsalvorna lite breda. Supen kostade åtta öre och en halvbutelj vin 35 öre."

 

Text & bild: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Huset vid saluhallen
Ölhallen 7:an