En smal historia

På Haga Kyrkogata 26 kan vi skåda det här smala och höga huset från 1902. Det hör ihop med systerhuset intill på nr 28, men dess tillkomst är en udda historia.

Från början var tanken att Haga Kyrkogata skulle bebyggas med stora villor, ungefär som på Föreningsgatan där ett av Göteborgs tidigaste villaområden legat sedan 1870-talet. Men behovet av bostäder var så stort att det i stället byggdes stora hyreshus längs Haga kyrkogata. För att få en övergång mellan villor och hyreshus bestämdes att husen närmast Föreningsgatans villastad, dvs. tomterna närmast Fogelbergsparken, skulle byggas fristående. Runt varje hus skulle finnas grönska och rum för umgänge och andra behov.

Men riktigt som det var tänkt blev aldrig verkligheten. Längs Viktoriagatans södra del kan vi än i dag se några av de fristående byggnader som faktiskt uppfördes, men på Haga kyrkogata var man mer flexibel med stadsplanens bestämmelser.

Husen på Haga kyrkogata nummer 26 och 28 är nämligen sammanbyggda, på en yta där det egentligen skulle lämnats ett utrymme mellan husen. Hur byggmästare Nils Vilén och arkitekten Hjalmar Cornilsen bar sig är okänt, men de fick i varje fall tillstånd att fylla ut mellanrummet mellan husen med en lägenhet i fyra plan. Det sägs att det var för att Vilén blev så förtjust i området att han ville bygga sig ett eget hus, och han var den första som också bodde i huset.

Resultatet blev det något märkliga huset från 1902 på Haga kyrkogata 26. Det är inte byggt som en enkel förlängning av det ursprungliga huset på nr. 28 utan är snarare ett nytt, smalt och högt hus som nästan ser ut att ha blivit inklämt på tomten. Byggnaden går ibland under smeknamnet "Engelska Huset" på grund av likheten med ett engelskt radhus. I material, färg och form liknar det sitt grannhus men det har sin egen jugend-inspirerade stil med ett trekantigt burspråk mitt på fasaden som avslutas med kupol och spira och ett smäckert balkongräcke i smide med former av böljande växtrankor. Maskaroner med lejonansikten grimaserar ovanför fönstren.

Byggmästare Vilén måste haft hade gott om plats i huset när han flyttade in 1902. Fastigheten består fortfarande av en enda lägenhet i fyra plan om 385 kvm.