Historiska avrättningsplatser

Bödeln och galgbacken

Området mellan Carlanderska sjukhuset och Getebergsäng vid Södra vägen är platsen för en av Göteborgs mer mörka historier. Här låg stadens gamla avrättningsplats där brottslingar straffades med hängning.

Platsen gick under namnet Galgbacken och tillhörde landeriet Lyckan, eller Bödelslyckan som det även kallades eftersom stadens bödel också̊ bodde på̊ platsen.I Göteborg fanns en anställd bödel som fick eget boställe och lön av länsstyrelsen. Arvodet bestod dessutom av provision beroende på̊ hur många avrättningar eller tortyruppdrag han genomförde. I Sverige avskaffades dödsstraff vid fredstid år 1921, redan under 1800-talets slut fick bödeln allt mindre uppdrag på grund av den mer humana synen på straff och fångvård som växte fram i Europa vid den tiden.

Trakterna kring Getebergsäng vid Södra vägen var inte väl ansedda områden förr i tiden. I närheten av Galgbacken låg ett område som kallades Galgkrogarne och som var en samling krogar som drog till sig kriminella i staden. Galgkrogarne hade till och med ett sådant rykte att det blev särskilt utmärkt på 1872 års stadskarta. 

Numer har den gamla galgbacken bleknat ur minnet, men faktum är att liknande avrättningsplatser en gång fanns på många ställen runt om i vår omgivning. Ofta låg de högt placerade på en bergsknalle och nära större landsvägar. Avrättningarna kunde samla många människor och fungerade som en slags mötesplatser. De som dömdes till detta hemska öde hade begått något av de grövsta brotten i straffskalan som t.ex. mord, stöld eller häxeri.

Nästa gång du passerar Getebergsäng och Södra vägen, skänk en tanke till alla de som mötte bödeln uppe på Galgbacken.

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Bild: Skillingtryck från 1600-talet

Utsnitt ur 1872 års karta över Göteborg, "Galgkrogarne inom Örgryte socken". Området ligger i höjd med nuvarande Lisebergs södra entré. Karta: Stadsbyggnadskontoret i Göteborg