Bland kullager och fabriker i Gamlestaden

SKFs imponerande huvudbyggnad möter direkt vid spårvagnshållplatsen. Bakom den väldiga fasaden kan den nyfikne finna mycket spännande från Gamlestadens långa fabrikshistoria

Anläggandet av Svenska Kullagerfabriken (SKF) år 1907 kom att få stor betydelse för byggandet av Gamlestaden som stadsdel. En äldre typ av kullager hade använts i Gamlestadens fabriker som bestått av textilfabrik och sockerbruk. När Sven Winqvist utvecklade det världsberömda sfäriska kullagret grundades SKF som en avknoppning av Gamlestadens fabriker. SKF:s monumentala fabriksbyggnad sträcker sig långt längs Artillerigatan. Att gå runt bland de gamla fabrikslokalerna är en spännande upptäcktsresa genom en anrik stadsdel.

SKF:s norra del mellan Säveån och Artillerigatan har en tät industrimiljö. Två byggnader dominerar anläggningen: den gamla huvudbyggnaden från 1909 med sin monumentala långsträckta tegelfasad längs Artillerigatan och den senare kontorsbyggnaden från 1967 som skjuter upp i områdets mitt.

En kort promenad från Gamlestads torg, söder om Säveån, ligger de bevarade byggnaderna från Gamlestadens fabriker. Den första fabriken på platsen var Sahlgrenska sockerbruket som startade 1729 och hade verksamhet fram till 1835 då det togs över av Rosenlunds textilfabrik som omvandlade det till bomullsspinneri. År 1881 utvecklades verksamheten med tillverkning av lakansväv. 

VI tar en titt bland de gamla fabriksbyggnaderna!

 

Text & foto: Erika Persson, byggnadsantikvarie

Vill du veta mer om Gamlestaden? Följ med oss på Ahre Stadsvandring som tar dig genom stadsdelens spännande historia. Anmäl dig till kommande vandring den 11 mars via länken: https://www.ahre.se/ahre-stadsvandring

F.d Gamlestadens fabriker. Den ljusa byggnaden till höger byggdes för sockerbruket 1729 och gjordes sedan om för spinneriet. Tegelbyggnaden är från 1880-talet och användes som verkstad och gasverk.
F.d Gamlestadens fabriker. Den ljusa putsade byggnaden till vänster byggdes för spinneriet 1916. Till höger har 1916 års byggnad byggts på ovan den äldre tegelbyggnaden från 1873.
F.d Gamlestadens fabriker. ”Blekeriet” tillkom 1927 och ritades av arkitekten C Nykvist. Byggnaden utformad i typisk 1920- talsstil med klassicistisk dekor på putsfasaden och svagt utsvängt sadeltak.
SKF: gamla fabriksområde. I den äldre tegelbyggnaden låg laboratoriet från 1915. Intill syns 1967 års nya kontorsbyggnad.
SKF: gamla fabriksområde. F.d härdavdelningen med takform i tidstypiskt sicksack-mönster
SKF: gamla fabriksområde. Kontorsbyggnad från 1913 med jugendinfluenser.
SKF: gamla fabriksområde. Interiört från 1913 års kontorsbyggnad