Prippska tomten

Bryggerihistoriens betydelse för Stampen är synlig än i dag och gett namn som Prippska tomten. Som hörs på namnet låg Pripps Bryggerier här fram till 1976, men förutom Pripps har området också en större koppling till bryggerihistorien än så.

Innanför staketet på Stampgatan finns en av de bevarade byggnaderna som en gång hört till Pripps bryggerier. Järnstaketet har växtdekor föreställande humle som minner om Pripps tid. Huset byggdes 1857 och var från början barnhus innan det blev Pripps kontor år 1922. Trots en utbyggnad 1892 har det i stort sett kvar sitt ursprungliga utseende med en förträdgård mot kanalen.

Under 1800-talet låg ytterligare två andra bryggerier i Stampen. Läget vid Fattighusån och Mölndalsån var gynnsamt för verksamheterna. Själva fabrikerna till bryggerierna är i dag rivna och ersatta med modern bebyggelse från 1980-talet, men kvar finns många gatu- och kvartersnamn med koppling till bryggerihistorien. Några av bostadsrättsföreningarna i området har till exempel också namn som Jästen och Kornet.

Pripps historia i Göteborg började 1828 då Johan Albrecht Pripp arrenderade ett bryggeri på Stampen som hade startats 1758 av Lorentz Ekman. Vid 1870-talet hade bryggeriet redan blivit det största i staden bortsett från porterbryggeriet vid Klippan som endast tillverkade porter och ale. Pripps bryggerier kom att satsa på bayerskt öl.