Över älven

Att ta sig över älven har i alla tider varit en viktig fråga i Göteborg. I dag är den kanske mer aktuell än någonsin med tanke på de stora infrastruktursatsningar som pågår i Göteborg just nu med både ny bro och linbana!

Kommunikationerna över Göta älv en högaktuell fråga. Den nya Hisingsbron som ska förbinda Centralstationen med Hisingssidan håller som bäst på att ta form. Den nya spektakulära Hisingsbron kommer ersätta den gamla Götaälvbron från 1939. Kommunikationer över älven har dock funnits längre än så och var lika viktiga på 1600-talet som i dag.

Den första färjeförbindelsen över älven gick mellan Klippan och Hisingen och etablerades redan 1632 då bönderna på Hisingssidan fick privilegier att ordna färjetrafik över älven. Under flera hundra år var de enda svenska landområdena på Hisingen nuvarande Lundby och Tuve socknar vilket gjorde det extra viktigt att ha en förbindelse här. De första färjorna var roddfärjor, som så småningom byttes ut mot dragfärjor och därefter en ångbåtsfärja 1874. Älvsborgsbron kom att ersätta den gamla färjeförbindelsen när den stod klar 1966. Vid sidan av Färjenäsförbindelsen etablerades inte mindre än fyra ytterligare sträckningar över älven. Från Fiskhamnen gick färja till både Eriksberg och Sannegårdshamnen. Från Masthuggskajen gick en linje över till Lindholmen och Stenpiren förbands med en färja över till Götaverken.

Snart kan Göteborgare uppleva ännu ett sätt att transportera sig när den nya stadslinbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget står klar. Invigningen planeras till år 2021. Vi väntar med spänning på att få se vår stad från nya perspektiv!

Delar av färjeläget Färjenäs finns kvar än i dag
Inom kort framtid. Den nya Hisingsbron väntas stå klar år 2020.
Futuristiskt. Stadslinbanan mellan Wieselgrensplatsen och Järntorget beräknas att invigas år 2021