Linnégatan - 1000 meter fransk boulevard i Göteborg

Linnégatan invigdes under pompa och ståt med en parad i maj år 1900, men då var långt ifrån alla tomter längs den breda nya gatan ännu bebyggda. I själva verket tog utbyggnaden längs Linnégatan fyrtio år från det första huset 1890 fram till 1931 när sista tegelstenen lades på plats.

Årtiondena runt förra sekelskiftet var en omvälvande tid inom arkitekturen i Sverige. Den som vandrar längs Linnégatan från Järntorget och söderut mot Linnéplatsen hittar därför byggnader med varierande utseende och stil. I kvarteren närmast Järntorget är byggnaderna inspirerade av 1890-talets stenromantiska ideal med uppskjutande tinnar och torn och fasader i fantasirika kombinationer av olika sten och puts. Längre söderut har bebyggelsen drag av både klassicism och funktionalism som blev vanliga stilar fram mot 1920- och 1930-talen. Många av de äldre husen revs under 1980-talet och ersattes med postmodernistiska byggnader i samma storlek. 1980-talshusen utformades ofta för att efterlikna sina äldre förlagor, exempelvis genom liknande burspråk.

Det var år 1882 som Linnégatan började dras fram med start vid Järntorget, men inte förens 1893 fanns en fastställd utbyggnadsplan för hela gatan. Linnéstaden är ett ganska nytt namn som egentligen består av de två stadsdelarna Olivedal och Kommendantsängen på vardera sida om Linnégatan. Historiskt delades områdena av genom Djupedalsbäcken som rann där Linnégatan nu går fram.

När Linnégatan skulle börja byggas kulverterades den norra delen av Djupedalsbäcken, från Järntorget och 300 meter söder ut, i höjd med nuvarande Plantagegatan. Där fanns då ett område som till stora delar fortfarande var obebyggd mark med öppna ängar och enstaka grupper med enkla trähus. Undantaget var Viktoriaskolan som byggdes som folkskola 1877 - i dag mest känt som biograf och restaurang.

När så Linnégatan invigdes i maj år 1900 var den 1000 meter lång från Järntorget upp till den cirkelformade Linnéplatsen vid Slottsskogens entré. Gatan gjordes bred, kantades av trädalléer och hade vid invigningen även en ridbana i mitten. Spårvagn drogs dock fram bara några år senare. Namnet fick gatan efter just Carl von Linné som besökte Göteborg 1746 under sin Västgöta-resa.

Linnégatan planlades med tanken att bli ny Kungsportsaveny kantad av exklusiva bostadshus i sten. Det låg helt i tidens ideal för hur de nya stenhuskvarteren byggdes i städerna. Räta kvarter med stenhus och några öppna platser som förbands med ordnade raka gator. Linnégatan blev det närmaste en fransk boulevard som går att hitta i Göteborg!

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie