Innan Linné blev Linné

Innan Linnégatan anlades och blev förnäm paradgata bestod områdena runt Olivedal och Kommendantsängen av öppna betesmarker och kåkbebyggelse

Markerna söder om Järntorget har historiskt kallats för Djupedal eftersom det hörde till Djupedals Landeri vars herrgårdsbyggnad låg vid nuvarande Linnéplatsen. Det var ett glesbebyggt och lantligt område som mestadels bestod av ängar och hagmarker. Markerna arrenderades ut till bönder av de stora landerierna omkring. Där Linnégatan nu går fram löpte tidigare Djupedalsbäcken, mestadels ett stillsamt vattendrag med undantag av vårarna när smältvatten rann ner från Änggårdsbergen.

På östra sidan om Djupedalsbäcken låg Kommendantsängen som fått sitt namn efter att kommendanterna på Älvsborgs slott hade sina hästar på bete nära Skansen kronan. Under 1800-talet hade det i kanten av Skansen Kronan även växt fram en oreglerad samling hus som närmast kan beskrivas som kåkbebyggelse. Området kallades Djupedalskolonin eller Rånarkullen i folkmun. På fotografiet ovan syns de små enkla trähusen i Djupedalskolonin, placerade i sluttningen upp mot Skansen. Fotot är taget så sent som 1905 när Linnégatan redan hade invigts och stenstadskvarteren börjat byggas. Det dröjde sedan inte länge innan Djupedalskolonin var ett minne blott.

Liknande hus som i Djupedalskolonin hade även växt fram på andra sidan om Djupedalsbäcken i Olivedal. I bergsluttningen mellan nuvarande Linnégatan och Nordhemsgatan låg en myllrande kåkbebyggelse. Området gick under öknamnet Kråkestadsberget, antagligen på grund av att Slottsskogens parkvaktare tjänade extra på att skjuta av kråkor runt det gamla Landeriet Olivedal. Även Viktoriaskolan kallades ibland för Kråkestaden, nuförtiden mer känd som Hagabion. Viktoriaskolan byggdes som folkskola 1877 och är tillsammans med Oscar Fredriks kyrka de två äldsta stenhusen i Linnéstaden. 

 

Text: Erika Persson, byggnadsantikvarie