Göteborg har allt

Till och med vackra portar!

 • ÅNÄSVÄGEN FJORTON – SEXTON

  ÅNÄSVÄGEN FJORTON – SEXTON

  Landshövdingehuset som byggnadstyp uppstod i Göteborg. På grund av brandrisken var det förbjudet att uppföra trähus högre än två våningar. Landshövdingehusen med bottenvåning av sten och två trävåningar utgjorde ett undantag från stadgan och godkändes år 1875 av landshövdingen på länsstyrelsen.

 • Änggårdsgatan Fyrtioåtta

  Änggårdsgatan Fyrtioåtta

  Stadsplanen för södra Änggården upprättades på 1910-talet av stadsingenjören Albert Lilienberg. Under det följande årtiondet byggdes kvarter med radhus i 1920-tals klassicistisk stil. Fasaderna hade paneler som målades i olika nyanser av ljusa pasteller, men varje hus fick individuella dekorationer. Girlanger och rosetter ovanför entrén var inte ovanligt.

 • ARKIVGATAN ÅTTA

  ARKIVGATAN ÅTTA

  Funktionalismen präglades av raka och enkla linjer. Genom god funktion kom också det estetiskt vackra - övriga dekorationer utelämnades.

 • Arkivgatan Sju

  Arkivgatan Sju

  Byggnaden uppfördes 1914 efter ritningar av Karl M. Bengtsson. Nationalromantik när den är som bäst! Ovanför bottenvåningen reser sig en kraftig röd tegelfasad med ett burspråk som sträcker sig upp till taket. Arkitekt Bengtsson var flitig vid den här tiden och ritade även Sjöfartsmuseet och det intilliggande Sjömanstornet till minne av förlista sjömän under första världskriget.

 • ASCHEBERGSGATAN SJUTTON

  ASCHEBERGSGATAN SJUTTON

  De nationalromantiska arkitekterna vände sig emot vurmen för antikens formspråk. Åter- införandet av kolonner och andra klassicistiska dekorationer var historiserande och rent av oärligt!

 • ASCHEBERGSGATAN TRETTIOFEM

  ASCHEBERGSGATAN TRETTIOFEM

  Nationalromantiken (1900 – 1930) var en mer fri och variationsrik stil jämfört med den tidigare arkitekturen som sökte sina förebilder i äldre svensk arkitektur, framför allt i Vasatidens slott och allmogens traditionella byggnadsskick.

 • ERIK DAHLBERGSGATAN FEMTIOFYRA

  ERIK DAHLBERGSGATAN FEMTIOFYRA

  I de bevarade delarna av Landala finns nationalromantiska landshövdingehus. Enfamiljshus av nationalromantiskt snitt finns i fashionabla Lorensbergs villastad och i Landala Egnahem är stilen tydlig genom husens branta takfall, slutna fasader och småspröjsade fönster.

 • ERIK DAHLBERGSGATAN TRETTIOTRE

  ERIK DAHLBERGSGATAN TRETTIOTRE

  Portarna i nationalromantiska byggnader var ofta tunga av massiv ek och placerades en bit in i fasaden, halvt dolda av murade valv. Nu uppfördes även fristående hus i villastäder och hela områden med Egnahemshus.

 • Erik Dahlbergstrappan Fyra

  Erik Dahlbergstrappan Fyra

  Nationalromantikens arkitekter värnade den huggna graniten och det handlagda teglet, symboler för det historiska byggandet men också för fosterlandet. Materialen skulle användas på det sätt som passade dem bäst. Husen ritades enligt enkla, rena principer med raka linjer och släta ytor.

 • FÖRENINGSGATAN TVÅ

  FÖRENINGSGATAN TVÅ

  I Göteborg är det framförallt en byggnad som utmärker sig när man talar om jugend. Belägen på Föreningsgatan tronar en solitär uppförd 1902, då i stadens utkant. Louise Enders hette arkitekten, som även bosatte sig i huset.

 • GIBRALTARGATAN TOLV

  GIBRALTARGATAN TOLV

  1920-tals klassicism, under mitten av 1920-talet var ekonomin i Sverige stabil med god tillväxt, både föregången och efterföljd av ekonomisk kris. Nymodigheten elektricitet gjorde att man kunde mekanisera och rationalisera industrin. Välstånd och inflyttning till städerna gjorde en modernisering både behövlig och möjlig.

 • GÖTABERGSGATAN TJUGOTVÅ

  GÖTABERGSGATAN TJUGOTVÅ

  Under 1890-talet förändrades utformningen av byggnadernas taksiluett. Istället för den tidigare raka linjen bröts siluetten nu upp av hörntorn och gavelrösten, vilket gav byggnaderna en vertikal strävan istället för den tidigare horisontella.

Sidor