Kronhusparken

Projekt om tjugotre ägarlägenheter

21 hemtrevliga upplevelser från 40 – 93 kvm med smarta planlösningar och ett läge som heter duga!

Projekt Kronhusparken erbjuder 21 hemtrevliga upplevelser om 40 – 93 kvm med smarta planlösningar, läge som heter duga - mitt i gamla stan - och med beräknad inflyttning första kvartalet 2022, 400 år efter att staden grundades! Projekt Kronhusparken erbjuder utöver privatpersoner även juridiska personer att förvärva.

Av byggnaden som uppfördes 1917 i tre våningar sparas och renoveras fasaden i stor likhet med originalet medan de sju nya våningsplanen adderas. De nya våningsplanen utgör en spännande kontrast mellan det gamla och det moderna. På samma sätt som kvarteren innehåller historiska vingslag från 1600-talet, kontrasterar det hypermoderna boendet med ett trivsamt leverne mitt i den gamla stan.

Projekt Kronhusparkens 21 ägarlägenheter bildas genom en tredimensionell fastighetsbildning. Denna ägandeform kan jämföras med köp av radhus eller villa och låter såväl juridisk- som privatperson att förvärva via lagfart. Den extremt påkostade renoveringen intresserar många då det tidstypiska ges full respekt och de moderna, komfortabla aspekterna tillförs med försiktig hand.

På promenad- och cykelavstånd nås bland annat Centralstationen, Trädgårdsföreningen, Nord- & Innerstans köpcentra, GöteborgsOperan, Stora Hamnkanalen med muséer, caféer och restauranger, mysiga Magasinsgatan, Stora Saluhallen, Feskekörka samt Stenpirens resecentrum.

Den gamla boplatsen som Gustav II Adolf pekade ut 1621 med orden, "där skall staden ligga" tycks fortfarande vara stadens nav!

Det är 354 år sedan gatan fick sitt namn 19 februari 1666, "Gamle Kyrkogatan skall heeta Cronhuusgatan" efter Kronhuset, Göteborgs äldsta hus, vilket uppfördes åren 1642-1654. Kronhusparken intill är en liten park med anor från 1700-talet. I denna gamla trädgård finns buxbomsinfattningar med rosor och salvia. Perennrabatt, magnolior, körsbärs- och äppleträd, syrener, mullbärsträd, thujor, idegranshäckar och häggmispel som förgyller också parken.

När Kronhuset började byggas 1642 för att användas som förråd av krigsmaterial var det bara 400 år efter att staden hade grundats av Gustav II Adolf.
Runt om Kronhuset ligger Kronhusbodarna. Västra längan fungerade som vagnshus och lager och byggdes omkring 1750 efter att de tidigare trähusen runt Kronhuset brunnit ner. Östra längan byggdes 1759 för artilleriets vapensmeder, svarvare och sadelmakare.

Sverige var vid denna tid i full färd med att rusta för krig mot Danmark och behovet av ett magasin i Göteborg var därför stort. Kronhuset byggdes i holländsk stil och bortsett från tegelväggarna och taket är det helt i trä. Det är sex våningar högt och bottenvåningen saknar stödpelare, vilket gjorde att man lättare kunde flytta omkring kanoner och fordon. När riksdagen samlades i Göteborg fick Kronhuset även fungera som rikssal. Efter riksdagen användes lokalen som garnisonkyrka ända fram till 1898.
Numera är kvarteret ett levande hantverkarcentrum. I de små bodarna finns till exempel choklad- och karamellbutik, kafé och konditori, smyckesmide, krukmakeri, galleri, skinn- och läderverkstad, tvåltillverkning, dekormåleri och möbelrestaurering samt konsertlokal.

Kvarterens historia
Kvarteren kring Kronhusbodarna är en del av Göteborgs ursprungliga stadsområde och utgör de äldsta fortfarande befintliga delarna av staden. Kronhuset med sin unika 1600-talskonstruktion och kraftfulla röda tegelfasader är medelpunkten. På de smala kullerstensgatorna runt Kronhuset finns ett stillsamt lugn trots det centrala läget och områdets långa kulturhistoria är påtaglig och närvarande.

Kronhuset
Kronhuskvarteret bildar en säregen miljö. Själva Kronhuset ligger i hjärtat av området och tar ett helt kvarter i anspråk med sin väldiga höjd och vackra tegelfasad med fönsterluckor i koppar. Kronhuset är en av de äldsta byggnaderna i Göteborg och stod färdigt år 1655. Vid grundläggningen av Göteborg hade detta kvarter reserverats som mark tillhörande Kronan och användes först som Artilleriets stora magasin och sedan även som tyghus för Göteborgs fästning. Ordet tyghus betyder förvaringshus för artillerimateriel och har gett namn åt Tyggårdsgatan som ligger intill. Konstruktionen är ovanlig och snudd på unik. En så kallad hängverkskonstruktion, där tyngden av varje våning är ”upphängd” i takstolen, gjorde det möjligt att maximera förrådsutrymmet i bottenplanet så att stora vagnar och kanoner kunde köras in och förvaras.
Kring den stenbelagda gården ligger lägre hus från mitten av 1700-talet som bl.a. använts som brandhus, smedja och verkstad. En grönskande parkanläggning med traditioner från 1700-talet ansluter till Kronhusgården.

Kronhusgatan 2D
Byggnaden på Kronhusgatan 2D är uppförd 1917 efter ritningar av arkitekt Johan Jarlén och är tydligt inspirerad av Kronhusets utformning. De små plåtinklädda takkuporna, de segmentbågade fönstren och gatufasadens vertikala indelning med lisener var tänkta att återspegla Kronhusets karaktär. Byggnadens storlek och utseende är även anpassat till de låga 1700-talslängorna som omger Kronhuset. När byggnaden uppfördes användes den som svetsningsverkstad och på gården fanns ett järnförråd.

Emigrationen och sjöfarten
Kvarteren kring Kronhuset var en central plats under den stora emigrationen till Amerika under 1800-talets slut och 1900-talets början. Många av de 1,2 miljoner svenskar som lämnade landet under emigrationen passerade just här på dessa gator.

Postgatan, eller Sillgatan som den hette förr, går intill Kronhuset och sträcker sig ända bort till Centralstationen. Gatan blev känd som den stora emigrantgatan eftersom emigranterna som kom med tåg till Göteborg vandrade denna väg ned mot Packhusplatsen där Amerikabåtarna avgick. Längs Sillgatan låg otaliga pensionat och hyresrum av varierande standard där emigranterna övernattade några nätter innan avfärd. På den tiden var det en intensiv och hektisk plats med en blandning av emigrantkontor, hotell, caféer och handlare som sålde de sista nödvändiga förnödenheterna innan fartygen lämnade för det nya landet.


Är du intresserad av detta hem?

Projekt om tjugotre ägarlägenheter