OM AHRE

Ahre Fastighetsbyrå har sedan verksamhetsstarten 1987 haft samma inriktning och strävan som nu, att på högsta professionella nivå förmedla boende med god kvalitet.

Göteborg är vår absoluta favoritstad och har så varit genom åren. Staden fick sina stadsprivilegier 1621 och har växt enormt sedan dess. Nu, nästan 400 år senare, är vi på Ahre i full färd med att förmedla en del av stadens bästa boenden. Vår mångåriga erfarenhet och vårt stora kontaktnät är grundpelare i vår verksamhet.

Vi har ett gott öga till de vackra gamla hus som pryder vår stad. Alla tiders byggande har sina specifika särdrag. Husens konstruktion, material och utformning har varierat under årens lopp. Vi berättar gärna mer om olika kvarters historia och vad som kännetecknar arkitekturstilarna!

Idag har staden nära en miljon invånare och stoltserar bland annat med Nordens största hamn. Göteborg är även känd som matstad – i skrivande stund finns 1 569 restauranger varav några har förärats med stjärnor i Guide Michelin. På samma vis har staden många fastighetsmäklare och några har stjärnstatus. Somliga byråer är fabriksstora medan vi är mer kvalitativa. Vi hymlar inte med vad vi vill och vi gör det absolut bästa av vad du vill. Välkommen att förverkliga din bostadsdröm – vi vet att den finns!

Ahre fastighetsbyrå har haft förmånen att vara en del av branschen under många år. Från en relativt enkel nivå till dagens allt mer komplexa marknad, i vilken vi är en tydlig aktör. Vår passion för stadens byggnader och dess själ har placerat oss i framkant av utvecklingen. Många följer oss för att få ta del av härliga, inspirerande och ofta eleganta hem. Vi kombinerar det mest kompetenta mäklarteamet, de skickligaste inredarna med bebyggelseantikvarisk expertis och outstanding marknadsföring. Antagligen Göteborgs bästa mäklare!

När du som kund upplever att bostadsaffären blir överraskande bra är vi på den nivå som vi anser självklar. Det är det som är tanken!

TOMAS AHRE