Kvarteren runt omkring

Centrala Hisingen - Kvillebäcken & Brämaregården

Centrala Hisingen består av stadsdelarna Kville, Kvillebäcken och Brämaregården vid Götaälvbrons fäste. Åt väster ligger Lindholmen och Eriksberg och city finns endast några få minuter bort på andra sidan bron. Karaktären skapas i blandningen av landshövdingehus och de gamla fabrikerna i Kville.

Centrala delarna av Hisingen började bebyggas med stadsmässiga hus när området inkorporerades i Göteborg stad år 1906. Fram till 1800-talet bestod området av mestadels sanka vassmarker som vi känner igen i namnen Tingstadsvassen och Lundbyvassen.

Kville

Runt Kvilletorget finns mycket av den ursprungliga bebyggelsen kvar. Blandningen av gamla småskaliga industribyggnader och landshövdingehus ger en alldeles särskild karaktär. Detta var Hisingens handelscentrum från slutet av 1800-talet.

Stadsplanen för Kville upprättades på 1920-talet av dåvarande stadsingenjör Albert Lilienberg som tagit fram stadsplaner i liknande stil för bland annat Bagaregården, Kungsladugård och Lorensbergs villastad. I kvarteren runt Kvilletorget ligger landshövdingehus i funkis och nyklassicistisk stil. Här byggdes även skolor, kyrkor och ’gamla Lundbybadet’.

Villor vid Rambergets fot

Intill Keillers park och Ramberget längs Hallegatan ligger en rad med större villor byggda runt 1910-talet och ritade av för tiden välkända arkitekter som bland andra Adrian Crispin Pettersson. Hallegatan kantas på andra sidan av landshövdingehus. I kanten till parken ligger även den stora Rambergsskolan från 1916 i nationalromantisk stil.

Industriell historia

De gamla industrierna låg samlade nära Kvillebäcken. Vid korsningen Herkulesgatan - Kvillegatan låg fram till 2003 den f.d Göteborgs Porslinsfabrik grundad 1898 och från 1914 en av Rörstrands fabriker med tillverkning av servis- och prydnadsgods. På andra sidan Herkulesgatan, precis intill bäcken, ligger den f.d Göteborgs Bult och Nagelfabrik som även kort och gott kallades för ”Bulten”. I de låga tegelbyggnaderna ligger numer restaurang men de stora fönstren skvallrar om den tidigare användningen. Fabriken grundades på 1890-talet och här tillverkades bland annat skruv.

Vågmästareplatsens centrum

Runt Vågmästareplatsen växte senare ett 1950-talscentrum fram. Längs Virvelvindsgatan byggde HSB arkitektkontor karakteristiska punkthus i gult tegel för att skapa storstadskänsla. Intill ligger ett centrumhus från 1958 med folkhemstypiska mosaikfasader innehållandes konditori och butiker.

Stadsdel i omvandling

I dag är Centrala Hisingen ett område i spännande förändring med pågående och framtida nybyggnadsprojekt med både flerbostadshus och butiker. Vid Vågmästareplatsen öppnade Kville Saluhall 2013 och det nya bostadsområdet Kvillebäcken intill kommer innehålla 2000 nya lägenheter, endast 6 min från Brunnsparken.

Mellan Backaplan och Nordstan byggs just nu den nya Hisingsbron för att knyta samman staden och förbättra kommunikationerna såväl kollektivt som med bil och för gående och cyklister. Den nya bron beräknas stå klar 2021. Ytterligare ett spännande projekt är byggandet av en stadslinbana som på några få några minuter kommer trafikera sträckningen Wieselgrensplatsen - Järntorget. Även denna beräknas stå klar år 2021.