Kvarteren runt omkring

Fredriksdal

Mot Mölndalsvägen finns fina exempel på lägenhetshus från 1950-talet. Kv Rusken vid Fredriksdalsgatan är ett bostadskvarter med tegelhus i tre våningar uppförda och ritade av Svenska Riksbyggen 1948. Det är ett enhetligt byggt område med tidstypisk arkitektur, som anpassats väl till terrängen.

Högre upp består Fredriksdal av ett lummigt småhusområde där man kan hitta villor av blandade åldrar längs slingrande vägar. Här finns både funkis och 50-tal! Den här delen av Krokslätt har varit bebyggt med villor sedan tidigt 1900-tal då området ännu inte blivit en del av staden. Uppe på höjderna av Buråsberget hade ett egnahemsområde byggts på markerna till Krokslätt Sörgården och Hökegården. Det var fabriksarbetare från Krokslätt och stadsbor som sökt sig ut från den trånga och smutsiga staden för att på en egen hand uppföra trähus av enklare slag.