Kvarteren runt omkring

Gamlestaden

Stadsdelen Gamlestaden har gamla anor och innehåller en spännande blandning av bostäder, gamla fabriksbyggnader och har nära förbindelser med city. Österut möter stadsdelen Kviberg och söderut ligger Olskroken och Bagaregården.

Nya Lödöse

Som hörs av namnet är Gamlestaden platsen för den ”gamla staden” eller Nya Lödöse som Göteborgs föregångare kallades och som låg här mellan 1473-1621. Nya Lödöse grundades vid Säveåns mynning år 1473 och bestod av ett område som innefattade delar av nuvarande Gamlestaden, Olskroken och Bagaregården. Staden omgavs av en jordvall och vallgrav. Den gamla kyrkan låg norr om Säveån. Staden Nya Lödöse var en betydande handelsstad och hade under 1500-talet den näst största exporthamnen i Sverige. När Göteborg grundades år 1621 flyttade invånarna hit och Nya Lödöse blev då den ”gamla staden”. Markerna övertogs av Göteborg och utarrenderades som jordbruksmark.

SKF

Anläggandet av Svenska Kullagerfabriken (SKF) år 1907 kom att få stor betydelse för byggandet av Gamlestaden som stadsdel. En äldre typ av kullager hade använts i Gamlestadens fabriker som bestått av textilfabrik och sockerbruk. Fabriksbyggnaderna finns bevarade söder om Säveån, de äldsta byggnaderna så gamla som från 1700-talet. När Sven Winqvist utvecklade det världsberömda sfäriska kullagret grundades SKF som en avknoppning av Gamlestadens fabriker. Den monumentala fabriksbyggnaden från 1909 ser vi än i dag vid Artillerigatan. 

Arbetarbostäder

Behovet av bostäder för fabrikernas arbetare var stort. I en första utbyggnadsfas mellan 1915-1930 byggdes landshövdingehus norr om Artillerigatan i oregelbundna storgårdskvarter. Här är bebyggelsen till stor del välbevarad än i dag och man hittar både 1920-tals klassicism och nationalromantik bland husen. Längre norrut längs Gamlestadsvägen ligger ett småhusområde som tillkom efter donation av fru Emily Dickson för, som det kallades, ”mindre bemedlade arbetare med talrika familjer”. Husen är byggda mellan 1916 – 1925 och utformades av den kände arkitekten Sigfrid Ericson i nationalromantisk stil. Nu mer är de bostadsrätter.

Stora förändringar

I Gamlestaden pågår ett av de stora stadsutvecklingsprojekten i Göteborg just nu. Vid Gamlestads torg byggs ett nytt resecentrum, bostäder, handel och service som ska ge nytt liv och ökar dragningskraften till stadsdelen. Det beräknas att stadsdelen år 2035 kommer ha dubbelt så många invånare som i dag. Inför byggandet av ett nytt resecentrum och bostäder vid Gamlestads torg har det gjorts utgrävningar av Nya Lödöse. Här kartläggs förhistorien inför nästa årsring i stadsdelens historia!