Kvarteren runt omkring

Gårda

Spännande och omväxlande stadsdel där modern bebyggelse varvas med gammal. Promenera längs Åvägens kajer med stenskoning och stenpållare och se den gamla remfabriken och textilfabriken.

Ett stenkast från city ligger Gårda, mellan Örgryte och Heden. I söder möter Liseberg och i norr Stampen. Stadsdelen har växt fram som fabriks- och arbetaresamhälle kring sekelskiftet 1900.

Dagens Gårda tillhörde fram till 1922 Örgryte socken och Mölndalsån utgjorde gränsen mellan Göteborg och Örgryte. Gårda ingick i Underås gård som under 1600-talets mitt beboddes av biskop Johan Carlberg. Här föddes bland annat de två söner som senare kom att bli Göteborgs förste respektive andre stadsingenjör. År 1879 började Underås gård att stycka upp sina stora marker och sälja tomterna. Det blev starten för stadsdelens tillkomst.

Gårda fabriks- och arbetaresamhälle

Idag finns intressant industribebyggelse bevarad längs Mölndalsån. Det är delar som är kvar av det gamla ”Gårda fabriks- och arbetaresamhälle” som bestod av omkring 20 industrier och mindre verksamheter. ”Gårda fabriks- och arbetaresamhälle” byggdes upp under 1880- och 1890-talet och blev år 1901 ett eget municipalsamhälle med småindustrier, bostäder och skola.

Längs Åvägen låg textilfabrik, tegelbruk och tobaksfabrik. Göteborgs remfabrik med sin röda tegelfasad och stora spröjsade fönster har en intakt interiör och maskinpark då det stängdes år 1977 och är i dag byggnadsminne och arbetslivsmuseum.

Nya tider

Gårda står inför en spännande framtid. Många av de äldre industribyggnaderna har fått nytt liv med nya verksamheter. Gustav Werners gamla textilfabrik har t.ex. gjorts om till studentlägenheter, och under de kommande åren är mycket gång i Gårda.

Efter många års osäkerhet har stadsbyggnadsförvaltningen i Göteborg under 2018 beslutat att bevara de fyra kvarter med gamla landshövdingehus som ligger längs Fabriksgatans södra del. Husens vara eller icke vara har varit under het debatt i flera decennier. Landshövdingehusen byggdes efter inkorporeringen av Örgryte socken år 1922, men de flesta av dem revs redan 1960-85 när Kungsbackaleden drogs fram. Då försvann en stor del av den äldre bebyggelsen i Gårda, och ny tillkom: kontorshus, spårvagnshall och en brandstation.

Nu står det alltså klart att landshövdingehusen ska rustas upp som en del i ett större stadsutvecklingsprojekt för hela Gårda som ska ta tillvara kvaliteter och förnya stadsdelen.