Kvarteren runt omkring

Hagen

Historiskt sett var Västra Frölunda socken, dit Långedrag hörde, en jordbruks- och fiskebygd. Dagens bostadsområden har namn efter landsbygdens gamla gårdar och byar. Här fanns en sockenkyrka men det utsatta läget nära Göta Älvs försvarsverk gjorde att den drabbades av krigshärjningar gång på gång.

År 1866 uppfördes den kyrka som står än idag. Från slutet av 1800-talet har frikyrkorörelsen varit stark i området och flera kapell har uppförts. Västra Frölunda socken inkorporerades i Göteborg år 1945.
På 1850-talet bedrevs badortsrörelse ute i Långedrag och Långedragslinjen drogs ut år 1908. Innan dess åkte man ångbåt från centrala staden. I Långedrag fanns både varm- och kallbad samt restaurang. Senare öppnades ytterligare en restaurang ”Miramar” och Saltholmen köptes in för att bli en del av badorten. På Saltholmen anlades också en park och en servering liksom anläggningar för varm- och kallbad. Området har över tid utvecklats från fiske- och jordbruksbygd till rekreationsområde och villastad.
Hagen är ett av flera bostadsområden längs spårvagnslinjen. En relativt tät bostadsbebyggelse uppfördes och under 1910-talet tillkom både skola och kapell samt lite senare även en prästgård. Den allra första skolan i området uppfördes i Påvelund på 1860-talet. Hagens kapell invigdes 1917 och var resultatet av en insamling. Kapellet var ägnat åt befolkningen i municipalsamhällena Långedrag och Hagen. Dessvärre brann byggnaden ner bara ett halvår senare och ett nytt restes efter samma ritningar. På ett vykort från 1917 syns en gles villabebyggelse och den höga skolbyggnaden. Däremellan finns flacka bergspartier och ängsmark, tvärs över bilden löper spårvagnsspåret.