Kvarteren runt omkring

Johanneberg

Johanneberg präglas av närheten till centrala staden med caféer och kvartersbutiker. Parkområden runt Näckrosdammen, Johannebergs kyrkopark och Carlanderska sjukhemmet skapar lugn och grönska mellan kvarteren.

Johanneberg är uppkallat efter landeriet med samma namn vars huvudbyggnad idag finns bevarad strax ovanför Korsvägen. Södra delen av området tillhörde Krokslätt fram till 1883 och var bebyggt med den herrgårdsliknande egendomen Gibraltar, uppförd omkring år 1800.

Johanneberg omfattar ett område från Viktor Rydbergsgatan i norr, ned till kvarteren kring Eklandagatan i söder. I öst möter Mölndalsvägen.

Övre Johanneberg

Övre Johanneberg är den stadsdelen som brukar räknas till Göteborgs mest utpräglade funkisområde där funktionalismens formspråk blommat ut helt. Vid Pontus Wiknersgatan är lamellhusen uppförda under sent 1930-tal i 6-8 våningar omgärdade av grönytor med slätputsade fasader, utanpåliggande balkonger och uppglasade trapphus. Byggnaderna är placerade i nord/sydlig riktning för att ge mesta möjliga solljus i bostäderna. Övre Johanneberg ligger i direkt anslutning till Nedre Johanneberg och avgränsas av Viktor Rydbergsgatan i norr.

Eklandagatan

Även flera av husen längs Eklandagatan bjuder på fin funkis från 1930-talets senare del. Bebyggelsen från denna tid har ljusa putsade fasader, breda fönsterband och rundade balkonger över hörn.  

Kvarteren mellan Eklandagatan och Södra Vägen bebyggdes mellan 1925-35. Carlanderska sjukhemmet uppfördes 1925 i det tidigare landeriets park, varav stora delar har bevarats. Det stora bostadskvarteret i norr med två sammanhängande gårdar byggdes kort därefter och separeras av Cederbourgsgatan. Husen är i 6-7 våningar med murade gatufasader i rödbrunt tegel.

Volrat Tham

Ett landmärke i området är skrapan Hotell Volrat Tham på Eklandagatan. Det byggdes som hotell år 1959 och ritades av arkitekt Johan Tuvert. Förlagd i brant terräng och med tydlig modernistisk arkitektur.