Kvarteren runt omkring

Kärralund

Stadsdel efter den tidigare gården med samma namn. Kärralund avgränsas av Kärralundsvägen i norr och stadsdelen Lunden i väster. I öster ligger Delsjöns naturreservat och i söder möter Skårs villaområde.

Kärralund bjuder på skön villaidyll och prunkande trädgårdar. Läget intill Delsjöns stora naturområde och närheten till city gör Kärralund till en populär stadsdel att bo i.

Frälsehemmanet Kärra

Områdets namn kommer från gården Kärralund, en stor lantegendom som byggdes som frälsehemman redan på 1500-talet, då under namnet Kärra. Gården övertogs vid 1700-talets början av familjen Carlberg och stadsingenjör Bengt Wilhelm Carlberg bodde här själv fram till 1772 då han flyttade till den intilliggande gården Lilla Torp. Kärralunds gård ingick i det vidsträckta Örgryte socken som inkorporerades i Göteborg först 1922. Vid inkorporeringen delades markerna upp i delområden som fick namn efter de gamla gårdarna som legat i socknen. I dagens Kärralund hittar vi därför områdena Bö och Torp som minner om två av gårdarna som legat här.

Kärralunds villastad

Till Kärralunds gård hörde stora markområden med flera underliggande torp. Vid sekelskiftet 1900 började ägorna runt gården styckas av till olika intressenter. På ett av de avstyckade markområdena anlades Kärralunds villastad av Fastighets AB Kärralund. Vid Hagelyckegatan, Skillnadsgatan och Welandergatan hittar man flera trävillor uppförda under perioden 1900–1925 i utpräglat nationalromantisk stil.

Lilla Torps marker

I Kärralund finns även en del fina exempel på 1940-talets flerbostadshus. På mark som tillhört Lilla Torps gård uppfördes 1946-1948 ett tiotal lamellhus längs Iskällareliden i gult tegel och med åttkantiga fönster. Kvar av gården Lilla Torp egendom finns en trädplanterad allé och intill den bevarade mangårdsbyggnaden till Stora Torp ligger den före detta trädgårdsmästarbostaden, ett stall och växthus. På andra sidan om Delsjöbäcken, längs Anders Zorngatan, ligger fler tidstypiska trevåningshus i gult tegel, fritt placerade och omgivna av öppna gräsytor. 

Vid Daltorpsgatan och Skillnadsgatan finner man grupper med radhuslängor i funkisstil uppförda 1945-1948. En av arkitekterna bakom husen är Ingrid Wallberg, känd som en av de absolut första att ta den funktionalistiska stilen till Göteborg - direkt från Paris!