Kvarteren runt omkring

Köpstadsö

9 minuter från Saltholmens brygga ligger Köpstadsö, eller Kössö som den oftare brukar kallas, omgiven av Styrsö, Brännö och Asperö och ett vidsträckt hav i väster.

Köpstadsö var tidigare centrum för skeppsfart och hade även ett eget varv. Numera är det en av de mer idylliska öarna i Göteborgs södra skärgård.

Det första besökaren som stiger av färjan ser, är rader av skottkärror på Ångbåtsbryggan. Kärrorna är inte för allmänt bruk utan varje familj har sin egen, som det enda tillåtna transportmedlet på öns smala vägar.

Vägen slingrar sig fram på asfalterad väg genom den lilla byn och fortsätter förbi hamnen för privatbåtar västerut mot glesare bebyggelse och övergår i stigar över kala, ibland dramatiskt branta klippor, genom alltmer varierad vegetation och med ständigt nya vyer över skärgården och horisonten borta i väster.

Fritidshus och dubbelhus

Sammanlagt finns omkring 120 hus på ön varav 40 är helårsbebodda på ön med en yta om 1 kvadratkilometer. På Köpstadsö finns flera moderna fritidshus varav ett antal har ritats och uppförts åt kända arkitekter.

Namnet Kössö är ingen modern dialektal förenkling av Köpstadsö utan båda namnformerna återfinns i mycket gamla handlingar. Den tidiga befolkningen var framför allt skutskeppare som skeppade varor längs kusterna, till Danmark, Finland, de baltiska staterna och Tyskland. De hemmavarande tog hand om barn, hus, kreatur, framförallt får och ett småskaligt jordbruk. Den äldre bebyggelsen på Kössö består av tätt liggande dubbelhus från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal med glasverandor och genomarbetade snickerier.

Smutten

År 1895 bildades Sällskapet Köpstadsö Vänner som också år 1902 byggde "Smutten" för klubbaktiviteter, ett av de tre sista kvarvarande societetshusen på Västkusten. Smutten används än idag för fester, möten, jympa, bordtennis och underhållning av olika slag. Vid denna tid började man bygga större hus i två våningar, ofta med glasverandor, och man började hyra ut rum till sommargäster från Göteborg. Kössö är fortfarande ett lika populärt besöksmål sommartid för havstörstande stadsbor!