Kvarteren runt omkring

Kullavik

Kullavik utgör södra delen av den kommungränsöverskridande tätorten Billdal i Kungsbacka kommun vid Hallands norra kust, drygt 15 kilometer söder om centrala Göteborg.

 

På platsen för dagens Kullavik låg den medeltida byn Kullen som är känd från åtminstone 1400-tal. För att undvika sammanblandning med sin skånska namne ändrades ortnamnet 1911 till Kullavik, ett förslag som kom från en av de anställda i telefonstationen vid den här tiden, Olga Hagkvist efter att en namntävling arrangerats.

Olga Hagkvist hade även sin bostad ovanför telefonstationen som låg vid järnvägsstationen på Konvaljevägen.

Kyvik

Det finns dock mycket som pekar på att det ska ha funnits en bosättning här ännu längre tillbaka än så. Intill Kullavik ligger Kyvik, ett namn som har fornnordiskt ursprung och betyder ungefär ”köpvik”.

Det har därför tolkats som att det har funnits en äldre handelsplats vid vikens stränder med ungefärligt läge väster om nuvarande Bockekullevägen.

Genom samhället ut till Kullaviks hamn löper Kullaviksvägen som är den äldsta kända vägsträckningen i orten. Även hamnen har långa historiska rötter och drivs numera som ekonomiska förening efter att hamnen köptes från kommunen år 2001. 

I dag finns här, förutom båthamn, en badplats och ett båtvarv.

Badort på Säröbanan

Vid förra sekelskiftet utvecklades Kullavik till en populär semester- och badort, mycket tack vare Säröbanan som öppnade 1903 mellan Göteborg och Särö och stannade vid stationen i Kullavik. Säröbanan trafikerades som ren passagerarlinje ända fram till 1965 med högklassiga ångloksvagnar som gjorde det möjligt för de mer välbeställda stadsborna att under somrarna söka det hälsosamma livet vid havet.

Sommargästerna byggde sig egna sommarvillor, ofta i nationalromantisk stil och på natursköna tomter. I Kullavik hittar vi sommarvillor kring Kyvik och intill äldre jordbruksfastigheter runt Gamla Kullaviksvägen och Konvaljevägen. Exempelvis kan nämnas Thunellska villan, uppförd 1905 av köpmannen Thunell som var medlem i Säröbanans styrelse och drivande i uppförandet av en havsbastu i Kullavik. Bastun är i dag riven och låg ungefär där Kullavikens kanot och havsseglingsförbund nu har sitt klubbhus.

Poetisk plats

Landskapet runt Kullavik utgörs av ett för västkusten karakteristiskt klipplandskap. Området är kuperat och i södra Kullavik finns ett grönområde. Kullavik har till största del villabebyggelse med hus av olika åldrar. Samhället har i dag även ett mindre centrum med butiker och service som tillkommit under 1980-talet.