Kvarteren runt omkring

Kungsladugård

Namnet Kungsladugård kommer från att stadsdelen var en del av Älvsborgs Kungsladugård och lydde innan år 1868 under Älvsborgs slott. Kungsladugård gränsar till Majorna öster, till Slottsskogen i sydost och till Sandarna i väster.

Kungsladugård har en charmig lokal karaktär som gör sig påtaglig redan vid Mariaplan. Gatorna kantas av restauranger, antikaffärer och unika loppisar och skapar känslan av levande stadsdel. För den som söker park och en plats för rekreation ligger Slottsskogen och Botaniska trädgården alldeles intill. Promenaden ned till klipporna vid Röda sten är heller inte lång.

Lilienbergs plan

Stadsplanen för Kungsladugård upprättades av stadsingenjör Albert Lilienberg år 1916 och det var först då som stadsdelen började ta den form vi känner igen idag. Planen var mycket tidstypisk och Lilienbergs vision följdes till stor del under byggnationsåren 1917-1936. Älvsborgsgatan och Kungsladugårdsgatan utgjorde redan då huvudstråk, den förra pampigt avslutad med plaskdamm och den högt placerade Kungsladugårdsskolan. Mellan huvudstråken löper mindre gator med landshövdingehus i storgårdskvarter. Gatorna leder in till oväntade platsbildningar mellan husen där kvartersstrukturen öppnar upp sig. I dag finns odlingslotter och planteringar på dessa platser som ger grönska och trivsamhet.

Landshövdingehusen

Kungsladugård har blivit synonymt med sina landshövdingehus. Från Karl Johansgatan i norr till Ståthållaregatan i söder ligger ett trettiotal kvarter, en sammanhållen bebyggelse som pekats ut som riksintresse för sina kulturhistoriska värden. Byggnadsstilen är framför allt utformad efter 1920-talets klassicistiska ideal men varje hus har individuell färgsättning och variationer som skapar en levande stadsbild.

Grönskande villaområden

Men Kungsladugård har mer än landshövdingehus. I den södra delen ligger kvarter med egnahem, parhus och radhus byggda under 1920- och början av 1930-talet. Oxhagsgatan, Fågelfängaregatan och Svalebogatan följer terrängen i krökta former. Här ligger parhus och egnahem tätt, omgärdade av grönskande trädgårdar. Trappor leder mellan husen upp till skogspartiet på höjden.

Längs huvudstråket Kungsladugårdsgatan finns radhus målade i ljusa pasteller. Allra längst i söder av gatan ligger några större stenhus i gult tegel, uppförda genom skeppsredaren och riksdagsmannen Wilhelm Lundgrens stiftelse till förmån för äldre däcks- och maskinbefäl, deras änkor eller ogifta döttrar. Kolonistugeområdet på gränsen till Slottsskogen anlades ett år innan stadsplanen från 1916. Här byggdes 150 små stugor med trädgård och i området fanns även dansbana och ett litet torg.