Kvarteren runt omkring

Landala

Stadsdel som genomgått stora förändringar under historiens gång. Landala var länge en typisk arbetarstadsdel i Göteborg med utpräglad landshövdingehusbebyggelse innan det omvandlades i stor skala under 1960- och 1970-talet och blev det nya Landala.

Från Landala är det nära till det mesta. Med läge intill Vasastaden och Lorensberg är stadens utbud aldrig långt borta. Söderut möter Annedal och Johanneberg och en kort promenad bort finns Änggårdsbergen med stora möjligheter till rekreation och friluftsliv. En bit bort vid Wavrinskys plats ligger Landala egnahem. Kapellplatsen är stadsdelens lokala torg och naturliga mötesplats med fiskbod, butiker och mataffär.

Kåkstad till stadsdel

Landala blev en del av Göteborgs stad år 1883. Dessförinnan hade det varit en del av Örgryte socken och området bestod av enkla trähus i stadens mer skumma utkanter. I skriften Bostadsförhållandena för de mindre bemedlade i Göteborg från 1891 är Landala beskrivet som "utan all ordning i gyttringar på bergen" och "de äldre husen är alla af trä och mycket usla. Befolkningen torde vara den fattigaste i Göteborg, och hemmen äro vanligen allt annat än inbjudande."

Efter införlivningen i Göteborg togs en ny stadsplan för området fram och de gamla kåkarna ersattes med moderna landshövdingehus. Omkring 1910 var stadsdelen fullt utbyggd med landshövdingehuskvarter. Holtermanska sjukhuset för behandling av veneriskt sjuka byggdes invid nuvarande Holtermansgatan 1893.

Kapellet

I området uppfördes även Landala kapell, ett litet rött kapell i trä som fortfarande finns kvar vid Kapellgången. Kapellet byggdes 1885 och låg ursprungligen vid Erik Dahlbergsgatan innan det flyttades till sin nuvarande plats. Kapellet hette från början Domkyrkans nya annex i Landala och var då den enda kyrkobyggnaden i Vasa församling innan Vasakyrkan invigdes 1909.

Kapellplatsen blev stadsdelens torg 1886 och fick sitt namn efter kapellet. Redan under 1800-talet bedrevs här fisk- och torghandel och besökarna blev fler när spårvagnen drogs fram 1911.

Nya Landala

Landala är en av de stadsdelar som genomgick sanering under 1960-talet. Stora delar av Landalas landshövdingehus revs och ersattes med högre flerfamiljshus av modernt snitt. Kvar av den äldre bebyggelsen finns i kvarteret Sångsvanen intill Holtermanska sjukhuset som ger en glimt av det gamla Landala.

Efter rivningarna genomgick Landala stora förändringar. Mellan år 1970-1973 byggdes 2600 nya lägenheter i Landalabergen. Nya bostäder tillkom även vid Södra Viktoriagatan och Övre Besvärsgatan. Chalmers tekniska högskola flyttade till sin nuvarande plats intill Landala år 1926 och har under hela 1900-talet expanderat till omfattningen av dagens campusområde.

Landala har blivit en central stadsdel som uppskattas för sin lokala prägel och lugna atmosfär.