Kvarteren runt omkring

Långedrag

Badortsliv, natur och båtliv har i alla tider lockat stadsbor till Långedrag och Saltholmen. Längs Långedragslinjen hittar vi villor från förra sekelskiftet och fram till i dag, omgivna av småbåtshamnar, badvikar och holmar. Väster om Långedrag möter Södra skärgården och österut ligger Hagen.

Långedrag är första gången belagt i källorna år 1766 och utgjordes då av ett salteri och litet fiskeläge. Namnet sägs komma av sammansättningen Långe- som syftar på ”den långa, för vinden utsatta segelleden utanför Västerberget”, och -drag som syftar på ”öppet vatten där vinden ligger på”.

Badortsrörelse och seglarcentrum

Stadsbornas intresse för badortsliv, natur och båtliv har kommit att prägla Långedrags utveckling. Ångbåtstrafiken började trafikera Långedrag 1860 och det blev starten för en framväxande badortsrörelse på orten. I Långedrag byggdes både varm- och kallbadhus och restauranger. Den långa traditionen av restaurangverksamhet fortsätter fram till i dag. År 2008 öppnade Nya Långedrags värdshus i modern, men traditionsknuten arkitektur med stora fönsteröppningar och svart träpanel.

År 1903 köpte bryggerikonkurrenterna Lyckholm och Pripps badorten Långedrag av Rudolf Aust och bildade AB Långedrag. Bolaget ritade hotell och restauranger samt anlade en spårvagnslinje, Långedragslinjen, som gick ända ut till Saltholmen. I samband med spårvägens utbyggnad flyttade badortsverksamheten längre ut till Saltholmen och Långedrag blev istället seglarcentrum vilket är synligt än i dag genom GKSS seglarcentrum och regattahamn som ligger här. 

Saltholmen

Badortsverksamheten expanderade i Saltholmen under 1900-talets början. Ett varmbadhus byggdes 1908 i jugendinspirerad stil och står kvar här än i dag även om det numer används som kontor. Saltholmens kallbadhus är fortfarande en populär mötesplats. På vackra sommardagar är Saltholmens färjeläge en livlig plats med göteborgare på väg med färjan ut till någon av öarna i Södra skärgården. Alldeles intill ligger Aspholmen som är en populär badholme.

Villor

Längs hela Långedragslinjen har det vuxit fram villaområden från olika tider. Ut mot Vässingsö, som förbinds med Ängholmen via en träbro, ligger fina villor i avskilt läge nära havet, uppförda under perioden 1908-1940. Här låg även ett varv som anlades 1904. I området Eckran, beläget norr om Hinsholmen, ligger en mängd vackra sekelskiftsvillor som ritades av dåtidens främsta arkitekter. Villorna ligger i lummiga trädgårdar och har nationalromantikens stilspråk med träpaneler, branta tegeltak, småspröjsade fönster och verandor. I Långedrag hittar vi även villor från senare tid som kompletterar den äldre bebyggelsen. Längs Austvägen ligger en rad påkostade villor som tillkommit under 1990-talet på de tidigare obebyggda hällarna, ofta på höga terrasser som ger skön havsutsikt.