Kvarteren runt omkring

Lindholmen

Lindholmen var från början namnet på en lindbevuxen ö som sträckte sig från nuvarande Sannegårdshamnens mynning i väster till Rambergets fot i norr och var avskild från Hisingen med en bäck. Det smala vattendraget lades igen när järnvägen drogs fram på 1910-talet.

Ön Lindholmen var förr en strategiskt viktig plats i försvaret av älvmynningen och nämns för första gången på 1200-talet av en norsk kung. Under 1300-talet var området i svensk ägo och 1333 låg en befäst borg uppe på Slottsbergets topp där kung Magnus Eriksson vistades en tid.

Lindholmen bestod fram till 1800-talets mitt av jordbruksmarker som försedde stadens invånare med mat. Lindholmens herrgård vars huvudbyggnad från 1850 finns kvar vid nuvarande Gamla Ceresgatan minner om den tiden.

Lindholmens varv

Varvens historia på Lindholmen går långt tillbaka och det var här som industrierna på norra Älvstranden först etablerades. Redan under 1500-talet låg flottans varv vid Slottsberget och år 1845 grundades Lindholmens varv som blev en stor arbetsgivare och satte sin prägel på områdets utveckling. Varvets snabba expansion ledde till bostadsbrist och de många varvsarbetarna började på 1870-talet att uppföra sina egna bostäder på Slottsberget och Skateberget i form av små enkla trähus.

Marken på Slottsberget var fortfarande oreglerad och husen blev därför oregelbundet placerade med individuella detaljer som förstukvistar eller utbyggda små förråd vid gårdarna. Det har gett Slottsberget en särskild karaktär som är kvar än i dag. Bostadsbyggandet på Slottsberget rationaliserades när Lindholmen inkorporerades i Göteborg år 1909 och byggandet av landshövdingehus tog fart under 1910-talet. 

Varvssamhälle

Kring Lindholmens varv växte så småningom ett helt litet samhälle fram under 1900-talets början. Det finns flera spår från tiden då varvet blomstrade: Nära hamnen finns det f.d. Hamnarbetarkontoret, byggt 1915 och intill ligger Port Arthur, vars ursprungliga byggnad uppfördes 1918 som krog och café. I området ligger även andra byggnader som haft en samhällsfunktion för området: Lindholmsskolan och det f.d. Lundby Kommunhus. Vid Gjutaregatan ligger biograf Aftonstjärnan i ett landshövdingehus som uppfördes som Folkets Hus år 1902.

Kunskap och teknologi på framväxt

Varvskrisen ledde till att Lindholmens varv avvecklades under 1970-talet. Lindholmen har under 2000-talet genomgått en stor omvandling och i dag präglas området av mötet mellan den gamla varvshistorien och det moderna universitetsområdet Lindholmen Science Park. Kontakten med älven är utmärkande. Kajområdet är i dag ett populärt promenadstråk som bland annat passerar den i berget insprängda f.d. torrdockan från 1875 - numer använd som småbåtshamn.