Kvarteren runt omkring

Lindome

Trivsamt och stadsnära. Lindome omges av ett äldre jordbrukslandskap och naturen är aldrig långt borta. Fina vandringsleder sträcker sig Bunketorp och Sandsjöbackas naturreservat. Samtidigt tar du dig snabbt in till Göteborg, både kollektivt eller med bil.

Lindome har en härligt lantlig känsla med goda kommunikationer till både Göteborg, Mölndal och Kungsbacka. Här bor du barnvänligt och bekvämt. I Lindome centrum finns den nära service som behövs i vardagen och området har flera för- och grundskolor.

Lindome tillhör Hallands län i Mölndals kommun. Läget är strategiskt intill E6/E20/Söderleden och med pendeltåget kommer du till Göteborg på 18 min.

Dalgångens kulturlandskap

Lindome kyrka har rötter i medeltiden och är landmärke för centrala Lindome än i dag. Söder om kyrkan ligger ett öppet jordbrukslandskap och äldre gårdsbyggnader som utgör resterna av det gamla Lindome by. Karaktären av landsbygd är fortfarande påtaglig. Det är från Lindome by som orten så småningom fick sitt namn. Byn hette ursprungligen ”Lingome” som bokstavligen betyder ljunghem och syftar antagligen på att denna växt har varit vanlig i området. I dalgången längs Lindomeån ligger fler byar med lång historia som bildar ett vackert sammanhängande kulturlandskap: från Gräggered och Hällesåker till Inseros i öst.

Spinneriet

I östra delen av Lindome ligger Spinneriet som är en bevarad fabriksbyggnad som gjorts om till lokaler för hyresgäster verksamma inom design, inredning och foto och små spännande butiker. Det nyöppnade Lilla Spinneriet serverar närproducerad mat och fika. Anderstorps mekaniska bomullsspinneri grundades 1830 och ingick i ett större fabriksområde som kallades Werners fabriker. Flera av de gamla röda tegelfabrikerna och omgivande arbetarbostäder finns kvar i östra delarna av Lindome.

Lindomestolen

Förutom textilindustri blev Lindome under 1800-talet känt som ett nav för möbelproduktion i Sverige. Framför allt var det en typ av stol som blev särskilt framgångsrik, den så kallade Göteborgsstolen eller Lindomestolen, en nätt liten länstol i mahogny. Välbärgade borgare från Göteborg beställde dem gärna på grund av Lindomesnickarnas känsla för kvalitet och hantverk. 

Samhället utvecklas

Under 1960- och 1970-talet ökade befolkningen i Lindome kraftigt och nya bostadsområden byggdes, särskilt en stor andel småhus. Ett centrum etablerades mellan kyrkan och stationen och Lindome utvecklades alltmer mot att fungera som en förort till Göteborg. Kommunikationerna med Göteborg ökade ytterligare efter att pendeltågen började trafikera sträckan till Kungsbacka och Göteborg år 1992.