Kvarteren runt omkring

Lorensbergs Villastad

Från Näckrosdammen och Rehnströmsparken slingrar sig gatorna uppåt den bergiga och kuperade terrängen med stora villor i prunkande trädgårdar och vindlande naturstenstrappor mellan husen.

Lorensbergs villastad angränsar till Rehnströmsparken i norr och väster, till Johanneberg i öster och till Lorensberg i söder. Villastaden byggdes mellan 1913 och 1925 med några av stadens mer burgna invånare som byggherrar. Här bodde bland andra familjerna Wijk, Broström och Carlander och husen har kommit att kallas för redarvillor på grund av att de tidigare familjerna ofta hade koppling till rederinäring och sjöfart.

Med terrängen som förutsättning

Lorensbergs villastad planerades utifrån de naturliga förutsättningarna på platsen. Stadsplanen för området ritades 1910 av den dåvarande stadsingenjören i Göteborg, Albert Lilienberg, och är starkt influerad av tidens ideal med krökta gator som följer terrängen och skapar en varierad stadsbild.

Lilienberg hade låtit sig inspireras av den österrikiske arkitekten Camillo Sitte vars banbrytande idéer utgick från att placera människans behov i centrum och låta staden och dess bebyggelse följa terrängen. Camillo Sitte motsatte sig raka gator och rätvinkliga kvarter och inspirerades istället av hur medeltida städer sett ut med vindlande och organiskt framväxta gatunät. Vi känner igen stilen i andra stadsdelar från samma tid i Göteborg, t.ex. Bagaregården och Nedre Johanneberg. Lilienberg påverkades även av tidens tankar om Trädgårdsstaden där idén var att kombinera stadens fördelar med närheten till naturen – något som verkligen gör sig bra i Lorensberg!

Tegel och natursten i nationalromantisk stil

I Lorensbergs villastad uppfördes 21 fristående villor och sex radhus, exklusiva redan när de byggdes. Arkitekturen är framför allt nationalromantik med borglika murade fasader av mörkt tegel dekorerade med natursten och koppardetaljer. Influenser finns även från klassicismens formspråk med geometriska former och lisener. Burspråk, flyglar och terrasser skapar individuella variationer. Materialen har en central roll där handslaget tegel, granit och tunga murar i natursten ger en samhörighet med naturen och rotar villorna i marken som omger dem. Helheten är mycket välbevarad och binds samman av naturstensmurar och vackra smidesdetaljer.

Kända arkitekter

Bland arkitekterna hittar vi de namnkunniga Arvid Bjerke, Ragnar Ossian Swensson och Ernst Torulf. Både Bjerke och Torulf bosatte sig själva i området. Under 1950-talet ändrades användningen succesivt i området och flera av husen nyttjas i dag av bland annat företag, skolor och av universitetet.