Kvarteren runt omkring

Lunden

Uppe på höjderna söder om Redbergsplatsen ligger stadsdelen Lunden, uppskattat för närheten till centrala staden men också för lugnet och omgivande natur.

Lunden ligger öster om centrala staden intill Örgryte, Bagaregården och Olskroken. Delsjöområdet är bara en promenad bort och längs Danska vägen finns små butiker och caféer. Redbergsplatsen är en viktig punkt i området. Bästa utsiktsplatsen hittar du på Snikens kulle!.

Danskarnas väg

Vid mitten av 1800-talet kantades gatorna av trähusbebyggelse och vid Redbergsplatsen korsades två viktiga vägar: Söderut ledde Danska vägen/Ånäsvägen till Danmark och österut förde Redbergsvägen/Härlandavägen de resande mot Alingsås och Stockholm. År 1860 beslutades att stadens nya kyrkogård skulle anläggas i Bagaregården och två år senare var Östra kyrkogården anlagd, då kallad Nya begravningsplatsen. Inte långt därifrån anlades Tåns kyrkogård 1867 vid Danska Vägen där den finns kvar där än i dag.

Tjörbostaden

Stadsdelen Lunden är uppkallad efter en av de större gårdarna i Örgryte socken med samma namn och var ett eget municipalsamhälle under 1900-talets början. När Lunden införlivades i Göteborg och stadsdelen började växa fram revs den gamla bebyggelsen som bestått av enkla trähus i det som då kallats för Tjörbostaden, beläget mellan Östra kyrkogårdens södra del och Tåns kyrkogård. Det var ett namn som uppkommit eftersom den förste att bygga hus i området kom från Tjörn. I de små stugorna bodde mest småhantverkare och handlare. Det sista huset i Tjörbostaden revs på 1950-talet. Största delen av bebyggelsen som ligger i Lunden i dag är byggd efter att Lunden införlivats i Göteborg och de sista resterna av de gamla Tjörbostadshusen rivits. Danska vägen kantas av landshövdingehus och uppe på höjderna ligger 1950-talsbebyggelse från folkhemsepoken.

Skillnadsgatans experimenthus

En annan intressant bebyggelsefas i Lunden är de 53 så kallade experimenthus från 1949 som ligger vid Skillnadsgatan. De ritades av Erik Friberger som även gjorde planen för bebyggelsen och var mycket engagerad i utvecklandet av den flexibla bostaden. Friberger var stadsplanearkitekt i Göteborg 1921-27. Området vid Skillnadsgatan består av 12 enplanshus och ett hus i två våningar. Byggnaderna uppfördes av färdiga element och som lätt kunde byggas om och till av de boende. Ett annat av Fribergers projekt var ”Däckshuset” i Kallebäck - en byggnad bestående av 18 stycken småhus placerade ovanpå varandra på betongdäck.