Kvarteren runt omkring

Norra Guldheden

Norra Guldheden byggdes som ett experimentområde till bostadsutställningen Bo Bättre i augusti 1945 och blev en stadsdel där tidens nya idéer om bostadsbyggande prövades

Södra och Norra Guldheden är några av de stadsdelar i Göteborg som bäst speglar 1950-talets ideal för bostadsbyggande, stadsplanering och arkitektur där radikalt moderna idéer om den goda bostaden kom att genomföras i full skala. Den nyskapande arkitekturen är lika intressant i ett nationellt perspektiv.

Inbäddad i grönska ligger Norra Guldheden högt beläget på höjderna ovanför Annedal. Läget ger avskildhet men är samtidigt nära till city. Stadsdelen möter Landala och Johanneberg i öst och Linnéstaden i väst. 

Göteborgs första Grannskapsenhet

Norra Guldheden blev Göteborgs första bostadsområde som utformades som en så kallad grannskapsenhet. Idéen om grannskapsenheter var populär i stadsplanering under efterkrigstiden och gick ut på att bilda mindre självfungerande bostadsenheter. Tanken var att grannskapsenheten skulle innehålla både bostad, arbetsplatser och service inom korta avstånd. En gemenskap skulle uppstå i området där de boende var engagerade i sin närmiljö. 

Guldhedstorget är Norra Guldhedens centrum och runt torget låg bland annat kollektivhus för ensamstående med tillhörande restaurang, små butiker och serviceställen. Såväl stadsplanen som byggnaderna utformades av arkitekterna Gunnar Wejke och Kjell Ödeen som fritt liggande lamell- och punkthus omgivna av gröna ytor - typiska för 1940-talets arkitekturideal. Gunnar Wejke var vid den tiden chef för byggnadsstyrelsens utredningsbyrå. Norra Guldheden uppvisar alltigenom de kvaliteter vi förknippar med den ursprungliga svenska grannskapsplaneringen.

Bo Bättre och 1940-talets bostadsbyggande

Norra Guldheden byggdes som ett experimentområde till bostadsutställningen Bo Bättre i augusti 1945. Bakom Bo Bättre-utställningen fanns det rådande bostadspolitiska läget i Sverige. Vid mitten av 1900-talet hade bostaden nämligen seglat upp som en het politisk fråga och det fanns en stark vilja att modernisera landet.

År 1933 genomfördes en stor bostadssocial utredning i Sverige som fick stor betydelse för de kommande decenniernas bostadsbyggande, inte minst i Göteborg. Fortfarande på 1940-talet bodde många i städerna trångt i små omoderna lägenheter som kunde sakna nutida självklarheter som badrum. Bostaden blev föremål för forskning och statliga utredningar inriktade på byggmetoder och standardiseringar och runt om i landet arrangerades liknande utställningar som Bo Bättre för att starta debatt om hur den goda bostaden skulle se ut.