Kvarteren runt omkring

Nya Varvet

Runt varvs- och örlogsstationen Nya Varvet vid Stora Billingen växte en villastadsdel fram med början under 1910-talet.

Nya Varvet ligger strax intill Kungssten på södra älvstranden och gränsar i söder till stadsdelen Hagen. Här gick förr den gamla stadsgränsen och Nya Varvet blev en egen stadsdel först 1945 när det inkorporerades i Göteborg. Det ingick tidigare i Västra Frölunda socken som också omfattade nuvarande stadsdelarna Rud, Tynnered, Fiskebäck, Önnered, Näset, Järnbrott, och Högsbo. Socknens kyrka låg i nuvarande Högsbo där den gamla kyrkogården fortfarande är kvar.

Kronans varv och örlogsstation

Invid Stora Billingen ligger resterna av det Nya Varvet - kronans varv och örlogsstation under mer än 200 år. Många av byggnaderna är kvar och här finns en spännande miljö som berättar mycket om den gamla varvshistorien. En stor del av området byggdes upp under början av 1800-talet med kajområde, bostadskaserner, tyghus och en lång länga som innehöll kansli, corps de garde, arrest, kasernrum och sjukhus. Uppe på höjderna byggdes stora bostadshus i nyklassicistisk stil med omgivande trädgårdar och parker. Det Gamla Varvet hade legat vid foten av Stigberget men avvecklats 1799 när det visat sig att älven var för grund för att stora fartyg skulle kunna gå dit upp. Den militära
 verksamheten inom Nya Varvet upphörde 1982 och de flesta av husen har sedan dess byggts om och fått nya funktioner som bland annat folkhögskola och högskola.

Långedragslinjen

År 1907 öppnade Långedragslinjen och fick en stor betydelse för hela områdets fortsatta utveckling. I Långedrag fanns en livaktig badortsverksamhet och på den angränsande Saltholmen anlades badhus. Längs hela den nya spårvägens sträckning byggdes det villaområden under 1900-talets början. I Hagen, som ligger intill Nya Varvet, växte ett litet samhälle fram på 1910-talet med Älvsborgs kyrka (f.d Hagens kapell) och Hagenskolan. Villabebyggelsen fortsatte att växa under decennierna efter att Västra Frölunda inkorporerats med Göteborg.