Kvarteren runt omkring

Prippska tomten

Namnet kommer av att Pripps Bryggerier låg här fram till 1976. Förutom Pripps har området också en bredare historisk koppling till bryggeriindustrin och under 1800-talet då det låg ytterligare två andra bryggerier i Stampen.

Prippska tomten är ett bostadsområdena i stadsdelen Stampen. Namnet kommer av att Pripps Bryggerier låg här fram till 1976. Förutom Pripps har området också en bredare historisk koppling till bryggeriindustrin och under 1800-talet då det låg ytterligare två andra bryggerier i Stampen. Läget vid Fattighusån och Mölndalsån var gynnsamt för verksamheterna. Själva fabrikerna till bryggerierna är i dag rivna och ersatta med modern bebyggelse från 1980-talet, men kvar finns många gatu- och kvartersnamn med koppling till bryggerihistorien. Några av bostadsrättsföreningarna i området har till exempel namn som Jästen och Kornet.

Pripps historia i Göteborg började 1828 då Johan Albrecht Pripp arrenderade ett bryggeri på Stampen som hade startats 1758 av Lorentz Ekman. Vid 1870-talet hade bryggeriet redan blivit det största i staden bortsett från porterbryggeriet vid Klippan som endast tillverkade porter och ale. Pripps bryggerier kom att satsa på bayerskt öl.

Två byggnader med koppling till Pripps verksamhet finns fortfarande kvar i Stampen. Den ena byggnaden är det före detta barnhuset där Pripps hade sina kontor från 1922. Byggnaden ligger vid Stampgatan i höjd med Barnhusgatan och har trots en utbyggnad 1892 i stort sett kvar sitt ursprungliga utseende från när det uppfördes 1857. Längs Stampgatan finns en förträdgård och ett järnstaket med växtdekor föreställande humle som minner om Pripps tid.

Vid Odinsgatan 20 – 24 lät Pripps bryggerier 1898 uppföra ett bostadshus för arbetare och tjänsteman vid företaget. Byggnaden står kvar än i dag och är ritat av arkitekten Louis Enders som sedermera även kom att rita arbetarbostäder för SKF:s anställda i Gamlestaden.