Kvarteren runt omkring

Rådasjön

Områdena kring Rådasjön bjuder på både skön natur och vackra kulturbygder. Med läge strax väster om Mölnlycke är det nära till goda kommunikationer. Från Mölndal station går det snabbt till Göteborg med tåg, spårvagn eller buss.

Råda säteri

Vid Rådasjön ligger Råda säteri, en välbevarad f.d herrgårdsmiljö som numer drivs som restaurang. Råda säteri uppfördes 1770-1772 och ritades troligen av den svensk-brittiske hovarkitekten sir William Chambers. Stilen är nyklassicistisk och utformningen präglas av symmetri såväl när det gäller rumsdisposition som fasadutformning. Herrgården ägdes av Martin Törngren, direktör vid Ostindiska kompaniet och tillika svåger till William Chambers. Väster om Råda säteri ansluter kulturmiljön kring Gunnebo slott, även det en herrgård med anor från 1700-talet.

Pixbo herrgård och villaområde

I naturskönt läge på den södra stranden av Rådasjön ligger Pixbos äldre villaområde mellan järnvägen och den branta sluttningen ner mot sjön. Området låg fram till 1800-talets slut på obebyggd mark som hörde till Pixbo herrgård. När järnvägen mellan Göteborg - Borås drogs fram 1892 anlades en station vid Pixbo. Goda kommunikationer och den attraktiva naturen med sjön och skogklädda berg gjorde att välbärgade göteborgare började bygga sig stora sommarvillor i området. De gamla villorna från förra sekelskiftet har varierande panelarkitektur. Under senare tid har de äldre villorna kompletterats med modern bebyggelse och radhus som ger ökad variation av boendeformer.

Huvudbyggnaden till Pixbo herrgård finns bevarad väster om villaområdet. Nedervåningen till bostadshuset är från 1700-talet, medan övervåningen tillkom sedan grosshandlare Josef Heyman övertagit gården under 1860-talet. Under Heymans tid bedrevs en omfattande fruktodling och trädgårdsrörelse på herrgårdens mark som gett namn åt flertalet gator i nuvarande Pixbo.