Kvarteren runt omkring

Särö

Den äldsta delen av tätorten Särö ligger på halvön med samma namn. Särös historia är lång och orten har varit kronogård, säteri och badort. I dag är det en attraktiv ort att bo på med läge strax söder om Göteborg, i norra delen av Kungsbacka kommun.

Havet och naturen är en stor kvalitet på Särö. På öns västra sida ligger naturreservatet Särö Västerskog – en variationsrik skogsmiljö med vinterek och knotiga tallar av hög ålder. Det gör området till ett av få skogsmarker längs den halländska kusten som varit kontinuerligt beskogat sedan den senaste istiden.

Kronogård och Säteriet Särö

Redan på 1200-talet fanns en Kronogård på Särö som under slutet av 1600-talet blev säteri. Några av de byggnader som hörde till säteriet finns kvar kring det centrala området vid Särö kyrka och Stallbacken: ett sädesmagasin från 1770-tal, ett stall (Ryttaregården) från 1767, en ladugård (1845) samt ett statarhus (1894). De tre sistnämnda är ombyggda till bostäder.

Havsbadort för stadsborna

Under början av 1800-talet utvecklades Särö till en badort, en period som pågick fram till 1900-talets första decennier. Havsbadtrenden fick genomslag i Sverige på 1830-talet när välbeställda köpmän och grosshandlare från Göteborg under somrarna for till orter på kusten för rekreation, avkoppling och förströelser. Det gamla säteriets manbyggnad på Särö togs i bruk som restaurang och blev central i badorten. När antalet badgäster ökade lät Leopold Schmidt, ägare till Särö Säteri, uppföra särskilda stugor, villor, paviljonger och restauranger för badgästerna på ön. Mellan 1830-1850 byggdes 20 villor och under de efterföljande 50 åren tillkom ytterligare ett femtiotal. De hade namn som Drottninghuset, Solsidan och Alphyddan. År 1839 byggdes varm- och kallbadhus. Säröbanan öppnade 1903 och transporterade badgäster från Linnéplatsen i Göteborg med högklassiga ångloksvagnar. Det gamla stationshuset ligger kvar vid Blomstermåla i norra delen av Särö.

Sommarvillor

Vid sekelskiftet 1900 påbörjades en omvandling av de gamla sommarvillorna för att göra om dem till permanentbostäder. Det är en utveckling som fortfarande pågår och som gjort Särö till den attraktiv villaförort till Göteborg den är i dag. Villorna är till stor del bevarade och uppvisar en hög ambition vad gäller hantverk och detaljutformning och många av dem var de ritade av välkända arkitekter. Ett gemensamt drag är de stora omgivande trädgårdarna med det omgivande kustlandskapet och naturen som ramverk.