Kvarteren runt omkring

Sävedalen

Sköna bostadsområden i öster med direkt närhet till Göteborg. Sävedalen har utvecklats från gamla Ugglum by till ett attraktivt område där du har närhet till natur- och rekreationsområden kring Delsjöarna.

Sävedalen är beläget i den västra delen av Partille kommun med direkt närhet till Göteborg. Området är populärt tack vare närheten till både Delsjöns stora naturområde och kort avstånd till Göteborg. Köpcentret Allum erbjuder all tänkbar service.

Från Ugglum till Sävedalen

Namnet Sävedalen är inte speciellt gammalt utan skapades 1917 genom den nya egnahemsföreningen. Området motsvaras till stor del av den gamla byn Ugglum, men när järnvägsstationen anlades ville man inte att ortsnamnet skulle förväxlas med Ucklum i Bohuslän och tog därför namnet Sävedalen.

Framväxten av Sävedalen från en jordbruksbygd till det attraktiva villasamhälle som det är i dag är en spännande historia. Vid mitten av 1800-talet bestod Ugglums by av sex gårdar längs en bygata, nuvarande Baggeliden. Delar av denna äldre bebyggelse finns kvar än i dag vid Baggeliden. Vid den här tiden var byns utmarker belägna i Hultet, nuvarande Soldatängen, och här låg tre till byn tillhörande soldattorp.

Jordbruksbygd

Vid 1800-talets slut var Sävedalen fortfarande jordbruksbygd men närheten till det växande Göteborg började bli allt viktigare för den kommande utvecklingen. Under de första åren av 1900-talet började mark i väster med gräns till Göteborg stad att köpas upp av privata grosshandlarfamiljer som uppförde sina villor på de nya tomterna. Trakten var vid den tiden även populärt för sommargäster från Göteborg som ville komma bort från stadens smuts och trängsel och uppleva den idylliska landsbygden under sommarhalvåret.

Vid 1920-talet fanns fortfarande fem gårdar i drift och den odlade marken kring byn uppgick till omkring 140 ha med skiftesbruk av spannmål och bete. Gårdarna hade även mjölkkor och innan mjölkhanteringen centraliserades på 1930-talet levererade man mjölk till affärer i Göteborg, speciellt till butiker i Olskroken.

Sävedalens villastad

Vid 1920-talet började ett egnahemsområde med villor att byggas i Sävedalen vilket skulle komma att förändra den gamla jordbruksbyn totalt. Egnahemsrörelsen har rötter i det sena 1800-talet i Sverige och uppstod som ett sätt att uppmuntra småjordbrukare och med tiden även städernas arbetare att kunna skaffa sig ett eget hem, gärna med tillhörande odlingstäppa.

Egnahemsområden förknippas även med en viss arkitektur. Villorna var små och utförda efter typritningar och områdena växte ofta fram organiskt utefter oregelbundna gator. Egnahemsrörelsen blev en slags motkraft till staden som man enligt tidens tankesätt betraktade som en mörk och osund miljö att leva i.

Villastaden i Sävedalen växte fram under 1920-1940-talet med egnahemsbostäder i sluttningarna söder om Göteborgsvägen och byggandet fortsatte sedan söderut i samhället. De nyinflyttade i Sävedalen var unga familjer från Göteborg med yrken som järnvägare, brevbärare, SKF-anställda, småföretagare, kommunaltjänstemän och hantverkare. Bakgrunden i egnahemsbebyggelsen har i dag gjort Sävedalen till ett område med varierad villabebyggelse längs oregelbundna gator inbäddade i grönska.