Kvarteren runt omkring

Södra Guldheden

Södra Guldheden är en av de stadsdelar i Göteborg som bäst speglar 1950-talets ideal för bostadsbyggande, stadsplanering och arkitektur där radikalt moderna idéer om den goda bostaden kom att genomföras i full skala. Den nyskapande arkitekturen är lika intressant i ett nationellt perspektiv.

Södra Guldheden präglas av lugn och grönska. Läget ger avskildhet men är samtidigt nära till city. Stadsdelen möter Landala och Johanneberg i öst och Linnéstaden i väst. 

Grannskapsenhet

Södra Guldheden uppfördes 1949-1953 och utformades som ett mönsterexempel på dåtidens stadsbyggnadsideal. Precis som i Norra Guldheden några år tidigare planerades Södra Guldheden som en grannskapsenhet med trafikseparerade ytor och sammanhängande grönområden. Biltrafiken matades utifrån med endast mindre vägar bland husen. Gående och cyklister hänvisades till separata gång- och cykelvägar genom grönområdena. Centrumet vid Doktor Fries torg och skolorna placerades bilfritt i eller i anslutning till parkmiljön.

Hus i park

Bostadshusen uppfördes enligt principen ’Hus i park’ där bostadsområdena planerades med grönska och luftighet mellan husen för att ge mesta möjliga solljusinfall. Södra Guldhedens lamellhus och punkthus är karaktäristisk för 1950-talsarkitekturen med en välbalanserad materialvariation och genomtänkt placering i terrängen. Grönområdet både håller ihop och separerar bebyggelsen som samlas i mindre grupper med inbördes enhetlig utformning. Bostadshusen uppfördes av allmännyttan, kooperativa och även privata byggherrar. I botten på ett av husen inrymdes ateljéer för Valands konstskola, aktiv i stadsdelen mellan 1950-1970.

Doktorer längs gatorna

Gatunamnen har kopplingar till historiska läkare och sjuksköterskor på det närliggande Sahlgrenska sjukhuset. Sammanlagt finns i området 26 gator och gångvägar där doktorerna presenteras med efternamn och systrarna med förnamn. Två av de 22 doktorerna var kvinnor: Wengberg och Wigardh, deras gator tillkom på 2000-talet.

Modernt centrum

Centralt beläget ligger Doktor Fries torg inramat av två huslängor med butiker i botten och bostäder ovanpå. Gatunamnen har kopplingar till historiska läkare och sjuksköterskor vid det närliggande Sahlgrenska sjukhuset. På Doktor Bex gata ligger en rad ovanliga butiksbyggnader från 1951 som ritades av arkitekt Henning Orlando med Konsum som första hyresgäst. Högt beläget finns vattentornet med café och utsiktsplats högst upp. Vattentornet byggdes 1951 efter N E Ericssons ritningar och är både tidstypiskt utformat och ett viktigt inslag i stadsbilden.